Přesto všichni v rozlehlém katastru, který zahrnuje i Pavlův Studenec a navíc leží v ochranném pásmu vodního zdroje Lučina a v CHKO Český les, nasbírali 27 velkých pytlů odpadků.

V Oboře si přírody považují. K místu, kde žijí, mají lidé dobrý vztah, udržují pořádek a například třídění odpadu se tady dávno stalo samozřejmostí. Obec instalovala na několika místech sběrné nádoby na plast, kovy, papír, sklo a olej a u obecního úřadu jsou nádoby na textil a elektro.

Kladný vztah k životnímu prostředí si v Oboře pěstují už malé děti. I ty se totiž zapojily do akce Ukliďme Česko, měly za úkol najít „poklady“ důmyslného skřítka Odpaďáka. Za snímek odpadů a uklizeného stanoviště si pak děti mohly vyzvednout sladkou čokoládovou odměnu.

Dana Lesak
starostka Obory