Večerní posezení s Nadací Landek se nekonalo pro nemoc. Přesto byl podvečer zakončen příjemným posezením s předsedou Spolku krojovaných horníků ze Stonavy. Místní spolek odkoupil celou sadu publikací s hornickou tématikou, kterých je autorem náš předseda. Další den začal návštěvou s.p. DIAMO u náměstka V. Dorazila, který je rovněž předsedou SHHS ČR. Co jsme si poslední dobou nestihli říci, se podařilo nyní. Poté další cesta vedla na AV ČR k dalšímu velkému fandovi hornictví R.Kukutschovi. Před dalším jednáním stihl navštívit Mineralogické muzeum při VŠB. Kdo z vás je srdcařem města Stříbra, stojí za to se v této mineralogické sbírce při cestách do Ostravy zastavit. První na co narazíte, již při vstupu jsou u schodiště do prvního patra dva stříbrské minerály o velikostech 60 x 60 cm. Vystoupíte do prvního patra a opět první na čem spočine váš zrak, jsou vitríny s mineralogickými skvosty stříbrských minerálů ze sbírek bývalé Vysoké školy báňské v Příbrami. Většinu vzorků tvoří (galenit, křemen, kalcit, baryt, sfalerit, cerusit) nalezených koncem 19. století a v začátku 20. století z místních dutin (viz. přiložené fotografie). Hlavním bodem programu našeho předsedy byla návštěva u děkanky HGF prof. H. Staňkové. Probralo se vše možné včetně dubnové návštěvy studentů VŠB ve Stříbře a v Domažlicích. Zakončení třídenní cesty byla návštěva lomu v Horních Borech. Tak zase příště nashledanou.

Zdař Bůh

Zaslal V. Nejedlý a K.Neuberger. Děkujeme.