Tato oblast se rozkládá od Železnorudského průsmyku a Královského hvozdu na západní části až po Borová Lada na jihu. Do vnitrozemí pak vybíhá přes Pošumaví až po přirozené brány Šumavy, Klatovy a Sušici. Vzhledem k rozsáhlosti a rozmanitosti nabízí Šumava široké spektrum aktivit pro všechna roční období, a to nejen ze sportovního a turistického hlediska, ale i kulturně historického a relaxačního.

Na aktivity spojené s činností Odboru cestovního ruchu při Krajském úřadu Plzeňského kraje poukázali Ivana Bartošová a Alena Svobodová, která zmírnila i nedávno otevřenou  a odborníky ceněnou Zlatou stezku.

Se zajímavými příspěvky přišli i starostové Klatov  a Modravy, pánové Salvetr a Schubert. První akcentovat zejména nutnost otevřené Šumavy, kdy jako memento uvedl tolik diskutovaný hraniční přechod Modrý sloup u Luzného.

Antonín Schubert pak představil jednu z nosných myšlenek projektu, a to rovnoměrnější rozptýlení návštěvníků v rámci Šumavy. Především pak zdůraznil snahu popularizovat oblasti v podhůří, které jsou neméně krásné, ale běžný turista o nich zatím neví.

Jan Sklenář