Odborné učebny 2. stupně ožily hlasy malých návštěvníků. V učebně přírodopisu si děti ověřily své znalosti z přírody při poznávačce rostlin a zkusily si též vytvořit preparát pro mikroskopování. V učebně fyziky a chemie pro ně byla připravena čtyři stanoviště se zajímavými pokusy. V jazykové učebně si děti zkusily vytvořit na počítači jednoduchý komiks a zahrály si deskovou hru o vodě, kterou naši žáci vytvořili v rámci projektu WATER financovaného z programu Erasmus+. Ve zbylých třech učebnách – informatiky, školní knihovně a dějepisu – zeměpisu si naši návštěvníci vyzkoušeli jednoduché programování – blokové programování na počítačích a tabletech i programování bez počítače, velkému zájmu se těšily robotické včelky.

Dvě hodiny utekly neuvěřitelně rychle a malí i velcí si je opravdu užili. Už se těšíme na jaro, kdy nás naši kamarádi z okolních škol a školek opětovně navštíví.

Jana Anděl Valečková