Na pohlednicích Černošína je tradičně zobrazeno historické jádro s měšťanskými domy, kostel sv. Jiří, který je zmiňován již ve 14. století. Můžeme si prohlédnout zříceninu hradu Volfštejn (Wolfstein) nebo Goethovu vyhlídku na Vlčí hoře (Wolfsberg), která je i dnes oblíbeným turistickým cílem.

Lidé si tehdy posílali srdečné pozdravy z výletu či z dovolené. Psali, jak se mají, do kdy se zdrží nebo jak se jim město líbí.

Kopie originálních pohlednic, z nichž většina je více než sto let starých, poskytli černošínskému muzeu sběratelé z celé republiky ze svých soukromých sbírek. 

Martina Sihelská