Proč hráz vznikla?

Hráz, která je 270 metrů široká a 27 metrů vysoká, byla vybudována v letech 1959 až 1964 na řece Mži, která je jedním z přítoků Berounky. Hlavní důvod vybudování hráze a nádrže bylo získat vodu a skladovat ji pro průmyslové (například Škoda Plzeň), energetické a zemědělské využití v celých západních Čechách. Mezi další důvody patří ochrana před povodněmi, popřípadě jejich regulace a zadržování, zajištění dostatečného průtoku v případě malých srážek a volnočasové využití vodní plochy, například v letních měsících si můžete užít cestu tradičním parníkem.

Co se muselo obětovat?

Kvůli výstavbě muselo dojít k úplné likvidace obce Dolany u Stříbra, osady Těchoděly a téměř úplně zánikla i obec Butov u Stříbra. Zmizelo také 11 mlýnů a jiných vodních staveb, jedna vodní elektrárna u Blahoust, 45 převážně zemědělských usedlostí, most Vranov – Butov a most Blahousty – Čerňovice. Vykáceno bylo zhruba 25 tisíc stromů a 35 tisíc metrů čtverečných křovinných porostů. Tolik a ještě mnohem více toho muselo ustoupit nově vznikající přehradě. 

Navštivte Hracholusky 

Hracholuská přehrada začala být budována v letech 1959 a v roce 1960 byl postaven objekt stavebního dvora v blízkosti hráze, který zahrnoval garáže, dílny, sklady, jídelnu, ubytovací prostor a kanceláře. Většina těchto doprovodných staveb stojí dodnes a byly přeměněny na rekreační zařízení. Na obou březích přehrady se nachází několik kempů, kde je možné se ubytovat a trávit volný čas. Mezi nejvýznamnější patří kemp na Butově a kemp Keramika. Je zde také klub vodního lyžování a konalo se zde i mistrovství republiky.

zdroj: Wikipedia