Důvodem pro uspořádání výstavy byla prezentace našich projektů, které jsme uskutečnili v rámci eTwinningu, Erasmu+, 56. výzvy OP VK a díky dotačnímu programu Plzeňského kraje. Výstava bude přístupná do 1. prosince 2019.

Od roku 2010 se naše škola zapojila do eTwinningových projektů. Jsou to projekty, v kterých spolupracují žáci z různých zemí Evropy online, tedy prostřednictvím počítače. Je logické, že žákům již nestačila jen čeština. O tom, že hned od začátku navázali spolupráci s velice dobrými partnery ze zahraničí, svědčí ohodnocení, která naše škola za tyto projekty získala. Tzv. národní certifikáty kvality byly předávány na národních konferencích. Některých jsem se zúčastnila i já a musím říci, že je velice příjemné slyšet jméno naší školy mezi vyhodnocenými. Některé projekty byly tak kvalitní, že byly oceněny i Evropským certifikátem kvality.

Pokud vše sečteme, naše škola obdržela od roku 2010 17 Národních a 11 Evropských certifikátů kvality, 3 národní ceny eTwinning, 1 Evropskou jazykovou cenu Label a 1 Cenu Domu zahraniční spolupráce. Evropskou jazykovou cenu jsem měla možnost přebírat v Zrcadlovém sále MŠMT já, cenu Domu zahraniční spolupráce jsme s kolegyní Janou Anděl Valečkovou přebíraly v Praze společně a musím říci, že je opravdu velice příjemné být mezi nejlepšími v České republice.

Protože kolegyně vyučuje nejen anglický jazyk, ale i německý, zapojili se i do projektů, kde je komunikačním jazykem němčina. Již dvakrát byli úspěšní v soutěži „Němci a jejich východní sousedé – My v Evropě“, kterou vyhlašuje Bavorsko. Naše eTwinningové projekty uskutečněné v rámci této soutěže získaly 1. a 2. místo.

V roce2015 jsme se zapojili do projektu Čtení a cizí jazyky zajímavě, který byl financován z 56. výzvy OP VK. Díky tomuto projektu mělo 10 našich žáků možnost vycestovat do Anglie na jazykově-poznávací zájezd a tři vyučující absolvovali dvoutýdenní jazykový kurs na Maltě. Od té doby jsme přemýšleli, co podniknout, abychom mohli s žáky v cestách za hranice pokračovat a příliš nezatěžovat rozpočet rodičů.

Přelomovým rokem se pro nás stal rok 2015. Zde jsme zjistili, že nám již nestačí spolupracovat s partnery přes počítač a že by bylo dobré zapojit se do projektů, kde by naši žáci mohli vycestovat a navštívit partnerské školy. Možnost se naskytla v rámci projektu Erasmus+ KA2. Hned první žádost byla úspěšná a začala dvouletá spolupráce se školami na Slovensku, v Polsku, Itálii a Turecku.

V současné době máme ukončeny 3 projekty z programu Erasmus+ KA2 – kromě výše uvedených škol jsme spolupracovali ještě se školami z Dánska a Chorvatska. Nyní jsme začali čtvrtý projekt, v němž jsou našimi partnery školy z Polska, Slovenska a Srbska.

V souvislosti s větším důrazem na kvalitní výuku cizích jazyků jsme využili rovněž možnosti uskutečnit projekt v rámci programu Erasmus+ KA1 – Mobility pracovníků škol. Díky projektu „Žijeme v Evropě“ měly o prázdninách 2017 tři vyučující možnost vycestovat na dvoutýdenní jazykově-metodické kursy do Rakouska, Irska a Anglie.

Všechny erasmové projekty byly pro nás a naše žáky velice důležité. Žáci zjistili, že anglický jazyk, který se ve škole učí, použijí v reálném životě. Žáci a jejich pedagogický doprovod mohli navštívit partnerské školy, z bezpečnostních důvodů jsme nevycestovali jen do Turecka. Žáci a učitelé vždy měli možnost prohlédnout si partnerskou školu a porovnat ji s naší školou a mohli také poznat alespoň nejbližší okolí měst, kde se naše partnerské školy nacházejí. V každé škole pro ně byla připravena spousta aktivit a také exkursí do okolí. Jsem ráda, že i my jsme měli možnost pochlubit se naší školou, městem a okolím (naši partneři navštívili Plzeň, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně apod.) Erasmové projekty nejsou výlety, je to především spousta práce. Některé výsledky naší práce, tzv. projektové výstupy máte možnost si zde prohlédnout. V rámci projektů navázali vyučující i žáci pevné přátelské vztahy. Vznikly dokonce i první lásky a jedno takovéto přátelství dokonce přerostlo ve vzájemné návštěvy mezi rodinami žáků.

Naše erasmové projekty byly a jsou určeny žákům 2. stupně. Žáci pracují pod vedením kolegyně Anděl Valečkové. Jsem ráda, že se jí k projektové práci podařilo nalákat i kolegyně Kateřinu Porazíkovou a Martinu Horáčkovou Kubaštovou. Ty zatím s mladšími dětmi pracují na eTwinningových projektech.

V posledních letech se nám podařilo propojit erasmové projekty s dalším projektem nazvaným Přátelství bez hranic, který je financován z Plzeňského kraje. Dotaci jsme získali již 5x. Díky tomuto projektu mohli vycestovat a setkat se osobně s kamarády ze Slovenska a Polska i žáci z prvního stupně, kteří pracují na eTwinningových projektech. V červnu 2019 pak přivítali své vrstevníky ze Slovenska v naší škole.

Děkujeme paní ředitelce Janě Hutníkové a jejím spolupracovníkům, že nám umožnili tuto výstavu uskutečnit.

Marcela Husáková, ředitelka školy