Hledali například historické dopravní prostředky, sestavili jednoduchou časovou osu a diskutovali o rozdílech v cestování v minulosti a dnes. V rámci alternativního vzdělávacího programu Začít spolu spolupracovaly děti v centrech aktivit při nácviku písničky Tramvaj nebo při hraní scénky Jízda autobusem. Četly texty o cestování ve středověku, dozvěděly se mnohé o milnících času i o cestování po Zlaté cestě, kterou si vyrobily jako 3D koláž. Dopravní prostředky též sestavovaly ze stavebnic a malovaly, počítali a sestavovali o nich slovní úlohy nebo vyhledávali zajímavosti v encyklopediích.

A jaká byla náplň společného nedělního výletu s rodiči? První část dne patřila procházce po středověké Zlaté cestě, na které nás doprovázel Roman Soukup ze spolku Terra Tachovia. Poté jsme zavítali do Historického parku v Bärnau, kde právě probíhal tematický den Ryba a akce Podzimní slavnost. Zde jsme nahlédli pod pokličku nelehkého života ve středověku. Počasí nám přálo. Děti byly spokojené. A tak to má být. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

Pavla Dokoupilová