V pátek 26. dubna 2024 navštívil ZŠ Přimda PhDr. Daniel Švec. Během dvouhodinové besedy přiblížil žákům 8. a 9. ročníku historii 2. světové války a zejména osudy některých československých pilotů, kteří bojovali v RAF. Živé vyprávění proložené humorem a osobními příběhy letců žáky zaujalo, do besedy sami vstupovali, odpovídali na kladené otázky či se sami ptali. Chtěli bychom PhDr. Švecovi poděkovat za velice zajímavou prezentaci této kapitoly dějin a těšíme se na nějaké další setkání.

Za příspěvek děkujeme Janě Anděl Valečkové, pedagožce ZŠ Přimda