Rodiče s dětmi vytvořili soutěžní dvojice a společně plnili 10 úkolů – hod polenem, jízdu na kolečku, střelbu na cíl, přenos pingpongových míčků, střelbu na koš, střelbu na branku apod. 

Ti, kteří měli chuť, se mohli zúčastnit míčových her – vybíjené, přehazované a kopané. 

Na závěr byl Den s rodiči vyhodnocen – každá dvojice získala fidorkovou medaili a pamětní list.

Zábavné odpoledne se vydařilo, rodiče, děti i pedagogové si je užili a všichni už se těší na další společné setkání a aktivity.

Marcela Husáková, ředitelka ZŠ Přimda