Do projektu jsou zapojeni studenti a učitelé čtyř evropských škol. Koordinaci projektu převzala Berufsbildende Schule 1 Technik z německého Kaiserslauternu, dalšími našimi partnery jsou řecké 1o Epaggelmatiko Lykeio Lechainon a francouzské Lycée catholique St. Joseph Bressuire.

Hlavním tématem projektu je odpor proti nacismu, tedy období před a v průběhu 2. světové války, ale budeme se věnovat i současným tématům, jako je jednota a různorodost současné Evropy.

Procestujeme místa spojená nejen s naším hlavním tématem, budeme hledat a posuzovat projevy rozdílnosti a jejich vliv na život jednotlivců i skupin, národů,… Při tom všem poznáme sami sebe, své nové přátele a známé, život v jiných evropských státech a kulturách, naučíme se tolerovat odlišnosti, hledat v nich pozitiva a krásu. Přestože jsme odlišní, spojuje nás evropanství, humanismus, tolerance a touha poznávat.

Jazykem, který nás všechny propojí, je angličtina. Každý z nás ji ovládá na jiné úrovni, ale i tu během práce na projektu změníme k lepšímu.

Projekt byl 30. 10. 2019 odstartován čtyřdenním setkáním koordinátorů. Osmičlenný tým ve složení Doris Lax, Birgit Ininger (Německo), Clotilde Carrier, Damien Capdeville (Francie), Giorgios Delibeys, Georgia Tsoulou (Řecko), Eva Junková a Marie Mašková (Česko) pracoval pod vedením pana Johanna Fischera z EuKA, akademie vzdělávající učitele z celé EU. Od něj jsme získali velmi cenné informace týkající se řízení a monitorování projektu, budování úspěšného pracovního týmu, rozvoje metodiky, didaktiky a praktických aspektů mezinárodních projektů a také oblasti mezikulturní komunikace.

Krom teoretické části byly naplánovány blížící se výměnné pobyty v Řecku a ve Francii, které proběhnou na jaře 2020. Na podzim navštíví zahraniční studenti ČR a poslední společné setkání proběhne na jaře 2021 v Německu.

Marie Mašková, Eva Junková