„Nejlépe se vedlo panu Václavu Fejtovi, který letošní turnaj vyhrál a pro letošní rok získal putovní pohár. Tohoto turnaje se zúčastnilo i několik stříbrských hráčů a docela se jim dařilo. Musím říct, že celý den proběhl v příjemné atmosféře a závěrečné vyhlašování vítězů v místní restauraci bylo opravdu pěknou tečkou dobře stráveného dne," vysvětlil ředitel soutěže Jan Koenigsmark.

Golf v Alfrédově je dostupný všem lidem, už dávno neplatí, že jde o sport pro vyšší vrstvy, jak se říkávalo. „V mnoha myslích je tento sport spojen se snobismem a drahým sportem. Tomu ale tak není. Tak jako v každém sportovním odvětví se najdou jedinci, kteří se svým chováním vymykají a kazí pověst určitému sportovnímu odvětví, tak je tomu bohužel i v golfu. Musím však konstatovat, že minimálně 90 procent hráčů jsou sportovci, kteří golf berou jako všestranný sport. Každá hra, kterou absolvujete, má v sobě minimálně 10 kilometrů chůze v krásné přírodě a mnoho pohybu při odpalování míčku. Tak to jen na okraj ke golfu," říká Koenigsmark a pokračuje:

„Vlastně si to sem do Alfrédova může kdokoliv přijít vyzkoušet, na vše zeptat. A už teď si myslím, že se můžeme těšit na jubilejní 20. ročník soutěže za rok a já věřím, že tu třeba uvítáme i další nové sportovce," láká Koenigsmark do klubu nové zájemce.

Martina Sihelská