"Výstava tentokrát nenese žádný konkrétní název jako tomu bývalo v letech předchozích. Dohodli jsme se, že tentokráte každý vystaví fotografie dle svého uvážení, ty, které se mu nejvíce v uplynulém roce povedly anebo ke kterým má osobní vztah, " vysvětlil jak je letošní výstava postavená.

Celou vernisáž zpestřilo hudební vystoupení žáků ZUŠ Stříbro pod vedením svého učitele Miloše Matějky.
Navíc návštěvníci mohli na malé projekci shlédnout 15 let činnosti fotoklubu, kterou sám pan Solový připravil asi z 200 fotek. Nešlo tudíž nevzpomenout i na zemřelé skvělé fotografy otce a syna Jiránkovi.

Jak už to tak u setkání fotografů bývá, většina vystavujících si donesla svoje fotoaparáty a tak vznikla další velká spousta vzpomínkových fotek.  S dalšími kolegy došlo na spoustu výměn zkušeností a nakonec samozřejmě přání dobrého světla všem.

Vystavované fotografie je možno si prohlédnout v provozní době knihovny až do 26. března. 

Monika Šavlová