Průvod prošel městečko až do areálu bývalého ZUD. Nejdříve došlo k odhalení pomníku, jako vzpomínka na bývalé hornické kamarády.

Poté se účastníci přesunuli do areálu ZUD, kde byl připraven program. Členové hornického spolku ze Zbůchu od loňského roku vybudovali malé místní hornické muzeum. Před více než 100 lety ve Zbůchu bydlelo pár rodin. Zahájením těžby černého uhlí se vesnička změnila na městečko. V místních dolech pracovalo v době největší slávy přes 3000 horníků. Největší hloubka místních dolů je cca 900 metrů. Dnes již bývalou slávu připomíná bývalý odval, který je jen torzem.

Samozřejmě nechybělo stužkování praporů, poděkování starým horníkům, kteří se podíleli na výstavbě muzea a do příštího roku doufáme, že zvládnou výstavbu krátké štoly. Akce se zúčastnili hornické spolky ze Zbůchu, Tlučné, Sokolova, Plané a Stříbra. Za SHHS ČR se dostavil V. Klabouch. 

Karel Neuberger, Hornický spolek Stříbro