Takže, já si sice ten den dala výšlap 13 km, protože jsem šla původně ze Západního předměstí k Máchovu údolí, kde jsem to stočila k prostoru AZS (recyklace odpadů) a pak přešla hlavní tříproudovku k Milíkovu. Tím jsem se dostala do areálu bývalých kasáren.

Pro vás je ideální jít normálně bývalou bránou, kde naberete směr doleva kolem záchranky a pak tamějších firem. Pak už jdete stále po cestě - chvíli panelka, chvíli asfalt - a lesem pokračujete směrem k Otročínu.

Než ale les skončí, musíte svou cestu zatočit vlevo. No, tam už je to tak říkajíc o štěstí, protože značení jsem nenašla, takže pořád držet rovný směr - souřadnice 49°45′17,28″ s. š., 12°56′57,84″ v. d. Musím upozornit, že to chce pevnou obuv, všude tam bylo plno bláta a pokud byste chtěli pak z hradiště sejít dolů (pěkný krpál), tak se připravte na docela příkrý sestup mezi polomy a dole je to samé kaliště a podle stop se tam potkává i hodně divočáků!

Nu, a teď něco o hradišti od tety Wiki. Otročín je pravěké hradiště u stejnojmenné vesnice u Stříbra v okrese Tachov. Nachází se na ostrožně Hrádek nad levým břehem Otročínského potoka asi 1,7 kilometru jižně od vesnice. Lokalita byla Augustem Sedláčkem považována ze vrcholně středověký hrádek. Povrchovým průzkumem byly na místě v roce 1975 nalezeny pouze střepy pravěké keramiky.

Archeologickým výzkumem, který provedla Dara Soukupová, byly odkryty rozptýlené pravěké střepy, které umožnily datovat osídlení lokality do pozdní doby halštatské. Hradiště se nachází v nadmořské výšce až 444 metrů. Obvodová hradba, až na nevýrazný fragment na jihozápadní straně hradiště, zanikla. Jediným výraznějším pozůstatkem opevnění je kamenný val, který přetíná šíji ostrožny.

Martina Sihelská