Začínalo se Pohádkovou cestou s 11 stanovišti, kde děti plnily úkoly u pohádkových bytostí. Cesta končila na lukostřelnici firmy LUKY-ŠÍPY, s.r.o., kde na děti čekalo několik atrakcí: jízda na koni, malování na obličej, vystoupení klauna, dílničky, skákací hrad a skluzavka a ke konci také hasičský zásah. Děti se poté mohly svézt hasičskými auty – toto vše pro děti zdarma.

Poděkování patří pořadatelům: spolek Lesněnky, Obec Lesná, LUKY-ŠÍPY, s.r.o., SDH Lesná, TJ Lesná a ZŠ a MŠ Lesná; dále také všem sponzorům a největší dík patří rekordním 96 účastníkům – pořadatelé si toho velice cení a těší se na další akci.

Marta Danková