Město je zmiňováno již začátkem 12. století, dá se tedy říci, že je stejně staré jako Stříbro. Soukenictví se zde stalo nejdůležitějším příjmem měšťanů. Ale odkrytím ložisek stříbra v nedalekém Schneebergu v 15. století došlo ve městě Cvikov k hospodářskému rozmachu a blahobytu. V této době pozdvihují město další dvě řemesla, a to pivovarnictví a umění knihtisku (1523). Tři velké války uvrhly město do chaosu. Teprve v 19. století se zavedením parních strojů (1826) a těžbou černého uhlí až do hloubek 1 000 m nastává opět rozvoj města. Vznikají zde slévárny, strojírny, drátovny, továrny na výrobu lan, sklárny, keramičky, chemické či textilní závody. Nesmíme zapomenout ani na firmu Friemann + Wolf, která se stala největším výrobcem důlních kahanů na světě. Začátkem 20. století vznikají ve městě závody na výrobu značek Horch a Audi, posléze Tabantů a posléze značky Volkswagen. A nesmíme zapomenout na milovníky hudby a Roberta Schumanna.

Tak jsem vám ve zkratce pověděl něco o historii tohoto města. Vrátíme-li se opět k hornictví. Konala se zde tradiční předvánoční hornická paráda. Dá se říci, že již od 12. hodiny jsme mohli sledovat příliv návštěvníků na vánoční trhy a na zahájení „bergparády“. V hornickém průvodu bylo dle našeho odhadu cca 700 členů z jedenácti hornických spolků, od nejstarších po nejmladší, a tři hornické kapely. Hornický průvod končil na malém náměstí u katedrály a prostor kolem byl zaplněn do posledního místa. Spokojeně jsme odjížděli domů. Se smutkem v hlase musíme konstatovat, že tohoto se v našich krajinách již asi nedočkáme.