Vyprávěl nám o záchraně zvířat, která se ocitnou v ohrožení svého života. Velice se nám jeho vyprávění líbilo. Měl s sebou krásnou mladou lištičku, kterou jsme si mohli pohladit. Zodpověděl nám spoustu našich otázek a vyprávěli jsme si pár našich příběhů, zážitků z našeho života, kdy i my jsme mohli pomoci zvířátkům.

Touto cestou panu Bobálovi moc děkujeme. Také chceme poděkovat dětem a jejich rodičům, kteří darovali finanční dar panu Bobálovi, jako příspěvek na zakoupení krmiva pro jeho zvířátka. Jana Hauserová