Rovněž v pranostikách je čas října vnímán jako doba mimořádných kontrastů, jak na obloze, tak i na zemi. Podzim nyní dokáže svou náladou i pestrou paletou barev zvýraznit jinak vcelku nenápadné přírodní partie, vystavit na odiv půvaby naší krajiny, ve svém celku i ve výrazných detailech, takže víkendový výletník i turista často neví, kam se podívat dřív.

Podzim jako mistrovské dílo

Zatímco pesimista vidí v podzimu jen bláto, vítr za límcem a nemoci z nachlazení, jsou i pohledy opačné. Tak spisovatel Českého lesa Jan Vrba popisuje krásu podzimu jako mistrovské dílo, které odívá přírodu do zlata a šarlatu. Pravda, zeleň je nyní přidušena šedí, o to více však svítí barvy podzimku v pěkných dnech pozdního babího léta. Třeba buk při okraji lesa září svým zlatým rouchem, a javory v silničních stromořadích a parcích planou jako pochodně.

Přestože je říjen dobou pestrou, vnáší do našich duší smířený postoj k životu, je to také čas příprav na náročnější zimní měsíce, ale netřeba se strachovat. Přichází nás ohřát nová topná sezóna a také svatá Terezie (15.10.) určitě zasadí zimní okna. Po svaté Tereze mráz po střechách leze, třeba v podobě jíní, které se usazuje jako chmýří na stéblech trávy a na střechách.

Výšlap do mikroregionu Borsko

Ještě stojí za to užít si pěknějších víkendů, třeba v podzimem prokvetlé krajině v jižní části mikroregionu Borsko. Volná příroda nabízí tu mozaiku pastevních areálů, polí, rybníků, vrchů i potočních údolí. Asi 5,5 km na jihovýchod od Stráže leží ve sníženině mezi dvěma většími žulovými celky ves, přístupná odbočkou od silnice Bor - Horšovský Týn nebo od silnice ze Stráže na Dehetné (v Borku odbočíme vlevo).

Krajina je tu vcelku otevřená a tudíž přehledná, orámovaná vystupujícími lesnatými vrchy Valchy a Sedmihoří. Na mapě vede tu modře značená turistická trasa od Borku přes Bernartice na Strachovice, poté do blízkých Vítovic, a pak do lesních partií v Sedmihoří, kde lze mj. absolvovat naučnou cyklotrasu o historii tohoto celku.

O Strachovicích a okolí

Jak shrnuje průvodce, ves jménem Strachovice (něm. Strachowitz ) leží při okraji Tachovska, a je dnes sídlem spíše rekreačním. V minulosti byly Strachovice rozděleny mezi několik majitelů; místo samo je prvně zmiňované v r. 1379. Později ves přináležela k bernartickému statku, s ním přešla v r. 1732 k borskému panství. K r. 1938 měly Strachovice přes dvě desítky domů a více než stovku stálých obyvatel. Dramatický tu byl závěr 2. svět. války, kdy bylo místo ostřelováno Američany, poté došlo k přestřelce v hospodě č. p. 17.

Dnes mají Strachovice pohlednou náves s rybníčky, kolem jsou rozesety vesnické usedlosti. Mnohé ze statků mají nové fasády. Před č. p. 2 stávala kaple z r. 1850, vystavěná majitelem zdejšího statku; ta zanikla po r. 1945. Ve vsi vládne o podzimních víkendech poklid venkovského místa. Domácí i chalupáři shromažďují zásoby dřeva na nadcházející zimu, upravují předzahrádky a věnují se drobným opravám i úklidu stavení. Některé ze zdejších zahrad jsou nabízeny k pronájmu.

Zajímavější dějiny mají nedaleké Vítovice, kde je zmiňována tvrz pánů Strachovických ze Strachovic; později tu byl vystavěn panský dvůr, náležející k blízkému Racovu. Na výšině Vačina nad samotou těžívala se ruda. Opačným směrem mohou návštěvníci zamířit do podzimem zbarvených kopců přírodního parku Valcha, kde na ně čekají zastávky zdejší naučné stezky, i malebná osada téhož jména. Takže pěkné zážitky z říjnových turistických chodníků a cyklotras kolem Strachovic, kde opravdu není čeho se bát.

Pavel Nový