Naši učitelé žákům před přijímacími zkouškami věnovali spoustu času, zejména při přípravě na písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přípravy probíhaly hlavně v rámci pravidelné výuky, ale zajistili jsme jim také dodatečné doučování přímo ve škole. Někteří si zajistili doučování i sami. Myslím, že se ukázalo, že naši žáci jsou dobře vedeni a mají v učitelích oporu. Mluvili jsme s nimi o tom, co je čeká, připravovali je po psychické stránce, motivovali je a stáli při nich. Velké poděkování patří především paní třídní učitelce Vlastě Havránkové, která se o ně starala jako maminka. Zároveň děkuji rodičům za jejich podporu, důvěru a soudržnost. Přeji všem vycházejícím žákům, aby se jim dařilo na nové cestě životem, vzpomínali na naši školu rádi a vraceli se za svými kamarády a učiteli.

Celkový počet žáků, kteří půjdou na školy do Stříbra, je celkem 11. Z toho tři žáci na gymnázium. Dalších sedm žáků odejde na střední odborné školy a učiliště do Plzně a jedna žákyně do Karlových Varů. Další pak budou navštěvovat střední školy v Tachově, Boru, Příbrami a Stodu.

ředitelka školy Ilona Křížková