Skupina vyšla z tachovského nádraží a večer byla přinucena přenocovat na louce za hřbitovem. Ráno na ní bylo nalezeno 44 zabitých vězňů.

V spisech stanice SNB Schönwald bylo napsáno následující: Do Schönwaldu přijel velký transport vězňů z koncentračních táborů vedený SS-manny. Transport přišel směrem od Heldroth. Transport byl utábořen na pozemcích mezi hřbitovem a blízkým lesem. Celou noc bylo vedoucími SS-manny stříleno do vězňů. Ráno druhého dne bylo mezi hřbitovem a lesem nalezeno 44 mrtvol, které dali SS-manni naložit na vůz a odvésti směrem k bavorským hranicím.

Podle tehdejšího hlášení SNB mělo být po nocování na louce za hřbitovem nalezeno 44 mrtvých vězňů, kteří měli být převezeni k bavorským hranicím. Avšak podél cesty k bavorským hranicím se nám žádné hroby nepodařilo najít.

Přemístili je

Podle exhumační zprávy a fotografií z exhumace, byli zabití vězni byli po nocování na louce za hřbitovem v Lesné převezeni východně na pozemek v katastrálním území obce Písařova Vesce. Tam bylo ve třech hrobech nalezeno 45 mrtvých vězňů. Podle exhumační zprávy byli vězni zmasakrováni, a tak je možné se domnívat, že obyvatelé Schönwaldu nechtěli mít u své vesnice takto zmasakrované vězně, proto je převezli k sousední vesnici.

Podle leteckého snímku z roku 1947 a podle fotografií z tehdejší exhumace označil František Soukup místa, kde na katastrálním pozemku Písařova Vesce byly hromadné hroby.Zdroj: Autor: Archiv Klubu hledačů HP Tachov

Podle leteckého snímku z roku 1947 a fotografií z tehdejší exhumace jsem označil místa, kde byly hromadné hroby. Na místě u hřbitova v Lesné, kde bylo tolik vězňů zabito, by bylo vhodné umístit desku s informací o tom, co se tam stalo.

Vězni z hromadného hrobu jsou podle exhumační zprávy vedené pod čísly 212 až 216 z pochodu smrti ze Zwickau. Když je dozorci SS zabili, byla jim stržena čísla. Vězeň pod číslem 211 ze samostatného hrobu pravděpodobně pochází z transportu smrti z Buchenwaldu. Těm čísla nebyly strženy.

Podle exhumační zprávy byly před Lesnou ještě dva hroby. Místo, kde byl tento hromadný hrob před Lesnou, se mi nepodařilo najít.

Všichni vězni museli mít kromě vytetovaného čísla na předloktí ještě na oblečení barevné označení a číslo. Velitel SS Heindrich Himmler vydal 14. dubna 1945 tento rozkaz: Kein Häftling darf lebend in die Hände des Feindes fallen. V překladu: Žádný vězeň nesmí padnout živý do rukou nepřítele. Vypadá to tedy tak, že dozorci SS se tímto rozkazem rádi řídili.

František Soukup, Klub hledačů HP Tachov