Fotbaloví rozhodčí Okresního fotbalového svazu Tachov se připravovali na jarní sezonu. Komise pod vedením předsedy Vítězslava Voláka pro ně připravila jednodenní seminář.

V penzionu K. Rady na Sycheráku se sešla dvacítka arbitrů, kteří postupně absolvovali testy, dále probírali chyby v zápisech o utkání, zjištěné nedostatky v zápasech, přednášku místopředsedy krajské komise a republikového delegáta Pavla Poura. Na závěr si účastníci semináře vyslechli výsledků testů a diskutovali.

„S průběhem semináře jsem byl spokojený. Jeho průběh nám trochu zkomplikovala nemoc lektora KFS Plzeň, museli jsme narychlo připravit náhradní program, ale vše jsme nakonec zvládli," poznamenal předseda komise rozhodčích OFS Tachov Vítězslav Volák, který Deníku odpověděl na několik otázek ohledně semináře.

Byl jste také spokojený s účastí na semináři?
Účast byla 61 %, takže nemohu být spokojen. Bohužel už začali soutěže KFS Plzeň a naší rozhodčí byli obsazeni ve třech případech. Řada rozhodčích musela plnit své povinnosti ve svých zaměstnáních, ze kterých je nebylo možno uvolnit. Do nepřítomnosti zasáhly i nemoci. Náhradní termín semináře bude každou středu březnu od 16.00 hodin. Bez účasti na semináři nebudu moci rozhodčí delegovat na utkání.

Jak jsou, co se týče znalostí pravidel a předpisů, rozhodčí připraveni na sezonu?
Jejich znalosti jsou na dobré úrovni, rozhodčí jsou připraveni. Samozřejmě by mohly být ještě vyšší, vždy jsou ještě rezervy.

Jaké konkrétní problémy jste měli při zajištění semináře?
Nemocného lektora KFS Plzeň z velké části nahradil P. Rauch. Svou přednáškou přispěl k objasnění zbytečných chyb rozhodčích, praktického posuzování ofsajdové pozice, ofsajdu, uplatňování výhody. Správnému posouzení přestupků přispělo pásmo videí, komentovaných členem komise OFS Tachov Ladislavem Fanfulem.Takže jsme nakonec vše zvládli a program byl plnohodnotně naplněn.

Zúčastnili se semináře noví adepti na funkci rozhodčího?
Z OFS Plzeň – město k nám přišli zatím tři rozhodčí a další projevili zájem. Z našeho okresu jsou to čtyři noví adepti, kteří ale budou absolvovat školení v náhradním termínu.