Okolo fotbalových rozhodčích bylo v loni na podzim hodně vzruchu. Po lednových volbách do výkonného výboru daly oddíly jasně najevo jakou cestou chtějí jít a je teď na vedení svazu aby důvěru klubů nezklamalo. Ostře sledovanou bude práce komise rozhodčích a pak samotné výkony rozhodčích v mistrovských zápasech. Předsedou komise je Vítězslav Volák a právě s ním si Deník povídal o současnosti i budoucnosti fotbalových rozhodčích v okrese.

V jakém složení bude pracovat komise rozhodčích?
Komise bude pracovat pod mým vedením a členy jsou Ladislav Fanfule, Michaela Šichevičová a Jiří Holák.

Je její složení podle vašich představ. Velký zájem o práci v komisi prý měli například Pavel Štrincl a další rozhodčí, kteří na podzim „bojkotovali" soutěže. Je na tom něco pravdy a pokud ano, tak proč nejsou v komisi?
Ano, je to tak. Někteří rozhodčí měli zájem, ale proč v ní nejsou je spíše otázka na výkonný výbor. Ten měl nejvíce co mluvit k jmenování předsedů a jednotlivých členů komisí.

Můžete prozradit, jak je rozdělena práce členů v komisi?
Já budu mít na starosti delegace rozhodčích, dále budu mít evidenční a organizační podchycení činnosti rozhodčích a vyhodnocování řízení jednotlivých zápasů. Ladislav Fanfule má v popisu práce  odbornou přípravu rozhodčích a vyhodnocování řízení jednotlivých zápasů. Michaela Šichevičová bude vyhodnocovat řízení jednotlivých zápasů a přípravu návrhů opatření případných pochybení rozhodčími. Jiří Holák, z pozice člena výkonného výboru, bude ve spolupráci se mnou zabezpečovat provázání a sladění činnosti komise s výkonným výborem. Celá komise bude zvažovat  návrhy opatření případných pochybení rozhodčích a následně je předávat disciplinární komisi nebo přijme opatření v rámci naší komise.

Rozhodčí před týdnem absolvovali před jarní seminář. Jak jste spokojený s účastí a s jeho průběhem?
Na seminář se dostavilo 17 rozhodčích, to je zhruba padesát procent z celkového počtu rozhodčích, kteří budou řídit utkání v jarní sezoně na našem okresu. V průběhu přípravy vystoupil Ladislav Fanfule s objasněním spolupráce tří rozhodčích při řízení utkání. Na něj navázal lektor plzeňského kraje Vladimír Reznichenko s rozborem činnosti rozhodčího před, při a po utkání, včetně přesného podchycení událostí a faktů v Zápisu o utkání.  Myslím si, že to bylo přínosem zejména pro začínající či mírně pokročilé rozhodčí. Ostatní nepřítomné rozhodčí budu o obsahu semináře informovat v následujících dnech, z probíraných oblastí vypracují test.

Oddíly bude určitě zajímat, zda je počet rozhodčích takový, aby komise zajistila řízení všech zápasů v daném kole?
Oddíly mohu ubezpečit, že všechna utkání dospělých v jarní části obsadíme. Dále budeme obsazovat i utkání žáků a dorostů, kde odřídíme utkání konané na území našeho okresu.

V návrhu listiny chybí jména některých „zkušených" rozhodčích. Můžete vysvětlit jejich absenci?
Všichni, kdo vědí o podzimním bojkotu rozhodčích asi tuší, ale je to opět otázka pro výkonný výbor, který schvaluje listinu rozhodčích. 

Mohou se oddíly „těšit", že komise naváže na podzimní trend,  kdy nedocházelo k excesům jako za působení minulé komise? Nebudou hráči čelit ze strany rozhodčích arogantnímu a nadřazenému vystupování některých rozhodčích? 
Mým cílem je, aby rozhodčí byli skutečně jen těmi, kteří kvalitně a nestranně odřídí utkání. Budu klást důraz na jejich korektní vystupování před, při a po utkání.

Co bude s rozhodčími, kteří nedostali důvěru komise a rozhodují třeba krajské soutěže?
V licenčním řádu pro rozhodčí je stanoveno, že rozhodčí na listině rozhodčích krajských soutěží si řídí výkonným výborem plzeňského kraje. Znamená to, že budou řídit utkání krajských soutěží, i když nebudou na listině rozhodčích našeho okresu. Někteří z nich přešli na sousední okresy, kde budou nadále vykonávat činnost rozhodčích.

Věříte, že současná listina rozhodčích zajišťuje kvalitní rozhodování soutěží?
Jsem přesvědčen, že naši rozhodčí se v jarní části budou prezentovat kvalitním výkonem, podpořený slušným chováním a vystupováním.

Co byste chtěl vzkázat oddílům před zahájením soutěží?
Přeji oddílům mnoho úspěchů v jejich činnosti. Ať si o postupujících či sestupujících  rozhodnou jen svým fotbalovým umem.