Od prvního července „rozjíždí" Fotbalová asociace České republiky projekt „Fotbalová (r)evoluce … nová cesta k vítězství". Účelem tohoto zásahu do léty zaběhnutých kolejí je zejména snaha o zkvalitnění poskytování služeb členům FAČR, urychlení jednotlivých procesů v rámci pohybu hráčů mezi kluby a v neposlední řadě též minimalizace byrokracie. Pro rozhodčí z toho vyplývají některé povinnosti. Právě z tohoto důvodu absolvovali seminář arbitři Okresního fotbalového svazu Tachov. Jeho hlavním bodem bylo seznámení se s elektronickými zápisy, které se budou používat od nové sezony. Pro kluby a rozhodčí to znamená zvládnout vše potřebné. Na všech hřištích bude připojení na internet. V roli "školitele" byl člen komise rozhodčích krajského svazu Plzeňského kraje Pavel Rauch.