O její činnosti jsme si povídali, a nejen o ní, s jejím předsedou Václavem Přibylem, který v současné době zvažuje, zda nebude kandidovat na nastávající valné hromadě na fukci předsedy OFS.

Jste spokojený s prací dalších členů komise?

S oběma, Milanem Bydžovskyma Mílou Pavlíčkem, se spolupracovalo výborně. Nesmím ale zapomenout na sekretáře OFSMilana Kohúta, kterýnámpřipravoval s velkou pečlivostí podklady a touto cestou bychmuchtěl poděkovat.

Měli jste více práce, než byla vaše představa?

Více práce určitě ne, ale chvilku trvalo než jsme se v komisi shodli, jak různá provinění trestat.

Jak byste hodnotil spolupráci s dalšími komisemi?

Naspolupráci se sportovnětechnickou komisí a komisí rozhodčích si nemohustěžovat, i když občas došlo na výměnunázorů. Závěr ale byl vždy ku prospěchu fotbalu.

Byly chvíle, kdy jste chtěl s prací v disciplinárce skončit?

Ani jednou mne taková myšlenka nenapadla, protože fotbal je moje velká láska. Měli jste na stole nějaký případ, který vás ´strašil´ a byl náročný k vyřešení? Bohužel ano. Byla to inzultace rozhodčího při utkáni Sulislav - Bezdruzice. Ale také zásluhou a ochotě obou oddílů spolupracovat, bylo vše vyřešeno, i když pokuta pro domácí oddíl byla vysoká (10 tisíc korun). Chtěli jsme tímto přísnýmrozhodnutím oddílům vzkázat, že takové chování hráčů, popř. diváků, budeme tvrdě trestat.

Vzpomínáte si na nějaký kuriozní případ? Byl takový?

Takový se stal nedávno,kdy jeden letitý funkcionář nemohl pochopit, že po skončení utkání musí hlavní pořadatel na zadní straně zápisu rozhodčího dát svůj podpis. Ještě k tomu to byl člen VVOFSTachov. Podle vynesených trestů jste si získali respekt a pověst spravedlivé komise. Vnímáte to také tak? Pokud to tak opravdu je, tak z tohomámeobrovskou radost. Určitě potěší, když mezi fotbalovými bafuňáři slyším, že se v okrese měří všem stejně. Musímale dodat, že bez podporyVVa obou komisí, by to bylo daleko těžší. Zmínil jste výkonný výbor.

Jak hodnotíte jeho práci?

Je něco, co by se mělo změnit? PráceVVOFSTachov semě hodnotí těžko, protože naše komise pracovala pouze rok a po celou dobunámvýkonný výbor vytvořil pro naší práci super podmínky. Určitě by to změny chtělo a myslím, že by to přívítaly i oddíly v okrese.

Můžete být konkrétnější?

Takových věcímámv hlavě více. Třeba být blíže k oddílům. Například jednou za tři měsíce by zasedání výkonného výboru mohlo být třeba ve Stříbře a měli možnost se ho zúčastnit zástupci oddílů. Slyšeli a věděli by, co se projednává a v diskusi se zeptat na věci, které je trápí a další … Blíží se volby do výkonného výboru.

Budete kandidovat nebo se spokojíte s prací v disciplinární komisi?

Původně jsem chtěl pracovat dál v disciplinární komisi, ale dostal jsem nabídku, zda bych nekandidoval na předsedu okresního fotbalového svazu. Musímříct, žeměto moc potěšilo a svou kandidaturu zvažuji. Po roce ve funkci předsedy disciplinární komise jsem si vyslechl spoustu nářků na fungováníOFSa myslím, že nějaké nápady na zlepšení mám.Vše ale mají v rukou oddíly v okrese. Dopředu říkám, že fotbal neřídí výkonný výbor, ale měly by to být oddíly, které by měly říct jak to chtějí. Myslím, že pro změny mají nyní ideální možnost.