Hotel „Na Pastvinách" v Nové Vsi pod Přimdou pořádá v sobotu 22. června už tradiční turnaj v malé kopané (4+1) „Fotbal liáda".  První zápas se hraje v 10.00 hodin.

Přihlášky a bližší iformace na MT: 777 111 801. Prezentace v místě konání turnaje je od  8.30 – 9.30 hodin. Od 19.00 hodin hraje živá muzika Maťáci.  Pořadatelé zvou všechny příznivce kopané.