Jedna z mnoha valných hromad tělovýchovných jednot v tomto měsíci se konala v Maršových Chodech, kde se sešli, hlavně k bilancování uplynulého roku, členové a příznivci Hraničáře Částkov.

V místním pohostinství, kde se valná hromada konala, si pětačtyřicet členů vyslechlo mimo jiné zprávu o hospodaření za minulý rok, informaci o členské základně a vedoucí či trenéři pak podali zprávu o činnosti mužstev Hraničáře Částkov. Na programu dne byla také příprava plesu, který Hraničář už tradičně pořádá. Vedení tělovýchovné jednoty kvitovalo vydařené soutředění A a B týmu mužů v Mrákově. Na druhé straně zazněla také kritika. „Nemůžeme být spokojeni, že naší nedisciplinovaností stouply výdaje za pořádkové pokuty z OFS Tachov,“ řekl předseda Hraničáře Jaroslav Dvořák, který spolu s vedením nemůže jásat ani nad placením členských příspěvků.

Na valné hromadě se také neobjevil zástupce fotbalového svazu, což se nesetkalo s velkým porozuměním a padaly kritické poznámky. „U nás už se podruhé nikdo z vedení fotbalového svazu neobjevil, pozvánku jsem ale na svaz poslal,“ poznamenal předseda Hraničáře. „Za nového vedení u nás ještě nikdo nebyl,“ dodal Dvořák, jenž byl jinak s účastí a průběhem valné hromady spokojený. Pomoc při zajištění činnosti přislíbila také přítomná místostarostka Částkova Jarmila Hrabovská.