Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Tachov uveřejnil v oficiálních zprávách reakci na otevřený dopis rozhodčích, ve kterém, alespoň tak bych ho pochopil já,  mělo jít o kritiku výkonného výboru, ale dopis byl více směřován na práci předsedy Václava Přibyla. Já osobně jsem iniciativu rozhodčích po rozpuštění komise chápal jako útok na předsedu svazu a obsah dopisu mě více připomínal  osobní válku Aurela Ardeleánu, Václava Přibyla a dalších jedinců, kteří se snaží využít této události k pofoukání svých „bebíček" z nedávné doby.

Ultimáta ze strany rozhodčích v tomto  dokumentu jen napovídají, že opojení z moci už přerostlo jejich rozumné chápání a doslova ve své zaslepenosti zapomněli, že o těchto krocích jako je například odvolání předsedy svazu mohou rozhodnout jen oddíly na valné hromadě.

Výkonný výbor, podotýkám výkonný výbor a ne Přibyl, odvolal komisi rozhodčích a fotbalové veřejnosti nezbývá nic jiného než věřit, že k tomu měl své důvody. Kdo se však jen trochu pohybuje kolem fotbalu, tak mu musí být jasné, že ne všechno bylo v činnosti rozhodčích správné a právě tímto dopisem vyplavalo něco shnilého na povrch. Chtěl bych tím třeba naznačit, jaké poměry panovaly v rozhodcovském sboru. Souhlas s otevřeným dopisem podepsala na přiloženém archu většina arbitrů, ať už pod „nátlakem svých bossů" či dobrovolně a dalším organizovaným krokem byly „omluvenky" na protest toho, že nebyly splněny jejich požadavky. 

Předseda rozhodčích A. Ardeleánu, který hájil své ovečky za každou cenu jen proto, aby tak pokračoval v osobní válce s předsedou svazu, došel tak daleko, že nechtěl slyšet připomínky na adresu arbitrů ať už byly od kohokoliv. Rozhodování některých rozhodčích přerostlo přímo na hřišti ze zdravého sebevědomí až k aroganci vůči ostatním aktérům zápasů z řad hráčů či bafuňářů. Zachutnala jim moc, kterou dávali najevo tak dlouho a tak okatě v domnění, že jsou nedotknutelní, až dostali oprávněně „přes prsty". Dlouho jsem pracoval v komisi a svým nástupcům jsem věřil, že posunou mou práci a mých kolegů ještě dále, ale netušil jsem, že to bude nesprávným směrem, který „voní" jen některým oddílům a  rozhodčím. 

Měl jsem možnost v průběhu sezony mluvit s některými  rozhodčími a znám jejich názory. O to více mě překvapuje reakce většiny z nich a nemohu uvěřit, že nejednali pod nátlakem a nebo z falešné solidarity. Co se týče osoby předsedy Přibyla, ani on není bez viny. Jeho některé neprofesionální výroky, které byly dále prezentovány velmi nepřesně a účelově, přispěly k nezdravé atmosféře. Zdárně mu v tomto sekundoval právě předseda arbitrů Ardeleánu. Stále však jde o osobní válku, která nemá vítěze. Bohužel, má ale poraženého a tím je fotbal na Tachovsku.

Věřím, že výkonný výbor ve složení Přibyl, Trhlík, Dufka,  Turek, Holák a Fiala je dále zárukou korektního vedení fotbalu v našem okresu. Fotbalovému hnutí na Tachovsku tím, že nepřistoupil na nesmyslné požadavky rozhodčích a rozhodl jak rozhodl, vyslal jasný signál.  Přál bych si, aby zvítězil zdravý rozum a oddíly na Tachovsku netrpěly  „hašteřením" několika funkcionářů.