Okresní fotbalové soutěže mají za sebou první polovinu a i když chybí dohrát odložené utkání druhé třídy mezi Stříbrem B a Částkovem (dohrává se až na jaře), je čas bilancovat. O průběhu podzimní části Deník hovořil s mužem nejpovolanějším, předsedou Okresního fotbalového svazu Tachov Václavem Přibylem.

Skončily podzimní soutěže. Dříve než se budeme bavit konkrétně. Celkově spokojený s jejich průběhem či ne? Pokud se ptáte takto, tak převládá spokojenost, i když ještě není vše podle mých představ a člověk by neměl být nikdy spokojený.

Čím byste se spolu s vedením svazu pochlubil a naopak, co se podle vás nepodařilo? Myslím, že jako pozitivní lze hodnotit některé úpravy týkající se zatraktivnění soutěží. Kladně lze hodnotit penaltový rozstřel při nerozhodných výsledcích, kdy jedno z družstev si připíše do tabulky jeden bod na víc. U žáků se pokutové kopy zahrávají po každém zápase a úspěšný tým si připíše plusový bod. To mělo s kladnou odezvou…

Jak se ukázalo v praxi, zřejmě se nepovedlo zavedení turnajových zápasů v soutěžích mládeže (dorost, žáci a připravky).

Bylo něco z novinek označeno jako propadák? Už jsem se zmínil, že se nám zřejmě nepovedl nastavit správný model pro soutěže mládeže, ale nemluvil bych o propadáku. Ne všechny kluby se k tomu staví negativně, ovšem musím přiznat, že většině tento model nevyhovuje. Sportovně technická komise připravila tento model po vzoru Karlovarského kraje, kde se novinka ujala. Mysleli jsme, že místo klasických zápasů sehrají kluby kolo turnajovým způsobem a dojde k úspoře času a taky finančních prostředků… …V příštím roce ve spolupráci s panem Koubkem svoláme před zahájením jarní části soutěží oddíly a budeme chtít za jejich vydatné pomoci nastavit takový systém, aby všem vyhovoval a hlavně fotbal bavil samotné aktéry.

Jak vidíte spolupráci s oddíly? Byla vždy ze strany vaši či oddílů dobrá? Tady máme rezervy. Spolupráce se ukázala jako velmi složitá věc. Při návštěvách valných hromad či některých utkání ze strany činovníků zaznívá spousta připomínek, jak by se fotbal měl dělat atd. Všem říkám, zasedání Výkonného výboru OFS Tachov jsou veřejná, přijeďte, vzneste oficiální návrh, za kterým stojí váš oddíl a já si slibuji, že pokud to bude jen trochu možné, určitě ho do našich soutěží zapracujem. Kritika jednotlivců však začíná a končí na vlastním hřišti nebo u piva, ale dál se nedostane. Straší vás nějaká kauza. Podařilo se vše vyřešit ke spokojenosti? Myslím, že všechny události, které se staly v některých utkáních, byly vyřešeny v rámci fotbalových norem. Když říkám norem, tak si za tím stojím. Pokud se někomu vynesené tresty zdály tvrdé a vysoké, tak já zase říkám, že to, co se stalo v jednotlivých kauzách, na trávníky rozhodně nepatří a vždy budou dle míry provinění tvrdě potrestány.

V této souvislosti se nabízí otázka, jak jste spokojený s prací komisí? Touto cestou bych všem členům za jejich práci chtěl poděkovat, protože ji vykonávají v rámci svého volného času a jak já říkám za kávu a vodu. Některé věci se nám povedly více, něco méně. Celkově ale komise pracovaly dobře. Vždy se najde nějaký nespokojený klub či jedinec.

Co říkáte výkonům rozhodčích. Právě na ně se vznáší hodně kritiky. Jak vy to vnímáte? Máme kvalitní a horší rozhodčí. S tím se nedá nic dělat a záleží vždy na nich, zda se chtějí stále více zdokonalovat či ne. Na jejich omluvu musím podotknout, že jejich úloha není opravdu jednoduchá a vyžaduje hlavně psychickou odolnost. Často si hráči a funkcionáři doslova „vylévají“ zlost na nich, hlavně když se jim samotným nedaří. Já vidím největší problém v nedůsledném vyplňování zápisů, popsání přestupku. Rozhodčí třeba někoho vyloučí, ale nedokáže popsat přestupek tak, aby bylo vše zřejmé. Pak se čertí postižené kluby, disciplinárka má více práce, musí si volat aktéry na komisi a atd. Tady bych chtěl zdůraznit, že komise nemůže trestat, když nemá jasno. Některým arbitrům se také povedou dva, tři zápasy a rychle „narostou“. Pak většinou přijde velký pád a nevydařený zápas. Abych to shrnul, nevybočili z průměru, samozřejmě je co zlepšovat, ale ne jen z jejich strany.

Tachovsko se zapojilo do akce „Kopeme za fotbal“. V okrese se do ní zapojilo 34 mužstev. Jak hodnotíte po podzimu tuto iniciativu? Tak určitě velmi kladně. Mám radost, že se do projektu ČMFS zapojilo na Tachovsku tolik oddílů. Dostat zdarma sadu dresů není k zahození pro žádný náš oddíl a hlavně, když to není spojený s žádnými velkými závazky.

Připravujete na příští sezonu další novinky jako byly třeba pokutové kopy a přičítané body? Od nového soutěžního ročníku přičítání bodů a pokutové kopy bude také ve II.třídě. Dále jsem členům výkonného výboru navrhnul aby zvážili, zda od nového ročníku u mužstev, která hrají II.třídu a nemají mládež, nesnížíme poplatek na padesát procent. K tomuto návrhu jsem dospěl proto, že v řadě obcí by rádi mládežnické mužstvo měli, ale nemají děti a ekonomická situace oddílů je někde velmi špatná.

Blíží se čas valných hromad oddílů, budete se jich chtít zúčastnit? Ano, pokud to jen trochu půjde rád přijedu, když budu pozván.

Rozhovor děláme na konci roku. Co říci závěrem? Chtěl bych všem hráčům, příznivcům, funkcionářům a všem lidem popřát krásné vánoční svátky a štastné vykročení do roku 2011. Fotbalu hodně sportovních úspěchů a klubům na Tachovsku klidnou zimní přípravu a hodně úspěchů v jarní části soutěží.