V pátek jste se zúčastnil schůzky předsedů okresních fotbalových svazů s vedením ČMFS. Kdo byl za svaz přítomný a jaké důležité poznatky jste si pro náš okres odvezl?

Z vedení Českomoravského fotbalového svazu se jednání zúčastnili předseda Hašek, dále Reichl, Kučera, Poborský, Svoboda a jednotliví ředitelé odborných úseku. Trošku pro mě bylo překvapující, že za Plzeňský kraj se setkání zúčastnil jen náš okres. Byli jsme seznámeni s koncepcí svazu, zároveň nám bylo sděleno, že by se v červnu 2010 měly projednávat nové stanovy. Co je podstatné, nové vedení zvažuje zavést členské příspěvky, ale hledá se forma, jak by to mělo vypadat. Reorganizace mládežnických soutěží by se měla uskutečnit v sezoně 2011/2012.

Pro náš okres je asi nejdůležitější poznatkem fakt, že máme volnou ruku a vše záleží na výkonném výboru fotbalového svazu okresu a oddílech, jak se bude fotbal v našem okrese dále rozvíjet. Z mého pohledu je prvořadým úkolem dostat na hřiště co nejvíce mládeže a to i za cenu, že vytvoříme nové soutěže s jiným počtem hráčů. ⋌