Hřiště stále ještě odpočívají pod velkou vrstvou sněhu, ale fotbalové jaro se neúprosně blíží. Mnohé kluby v současné době rekapitulují uplynulý rok a na valné hromadě Okresního fotbalového svazu se sešli také zástupci oddílů hrající okresní soutěže. V Kostelci padly v diskusi dotazy, které předseda svazu Václav Přibyl přislíbil zodpovědět prostřednictvím Tachovského deníku. Jeho odpovědi a další zajímavosti kolem fotbalového hnutí můžete číst v následujících řádcích.

Předseda FK Tachov Jaroslav Klíma vznesl dotaz, proč mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu Tachov chyběli fotbalisté? Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců okresu Tachov je akcí Sportovního sdružení Tachovska, ne OFS Tachov. Sdružení si stanovilo kriteria, podle kterých jsou sportovci vybíráni. Jedním z nich je to, že se nevyhodnocují jednotlivci z kolektivních sportů. U kolektivů se pak předpokládá medailové umístění v kraji nebo ve vyšších soutěžích. Fotbalisté bohužel v roce 2009 žádného takového úspěchu nedosáhli.

Další otázka předsedy FK Tachov směřovala na mládež. Proč se na konci roku nepořádaly halové turnaje mládeže a naopak se finančně podpořil halový turnaj rozhodčích? Halové turnaje mládeže nebyly pořádány z důvodu malého zájmu fotbalových klubů našeho okresu. V minulých letech (v roce 2008 starší žáci 8 družstev, z toho 4 z Tachovska, mladší žáci 4/1, mladší přípravka 8/4, starší přípravka 8/6, dorost 5/5). Vynaložené finance tak neodpovídaly snaze dělat turnaje pro kluby okresu. Volná místa doplňovaly kluby z různých míst kraje, případně B a C družstvo jednoho klubu. Pokud bude odpovídající zájem klubů okresu, výkonný výbor finance na turnaje s radostí uvolní… …Svaz finančně podporuje celostátní turnaj rozhodčích ve formě uhrazení nájmu haly už řadu let. Bylo tomu tak i v době, kdy místopředsedou svazu byl pan Klíma.

Ladislav Buday z TJ Slavoje Chodová Planá vznesl dotaz, proč fotbalový oddíl nedostal odpověď na dopis ohledně udělené pokuty? Pokuta jeden tisíc korun udělená disciplinární komisí byla za nedostavení se k utkání přípravek. Proti tomuto rozhodnutí nepodala TJ Slavoj Chodová Planá odvolání dle disciplinárního řádu, výkonný výbor tedy v tomto případě neměl co řešit.

Pro většinu oddílů byly svazem určené začátky soutěží okresního přeboru nevyhovující. Co vy na to? Tady bych to rád upřesnil. Kritiky jsem v průběhu podzimu na toto téma slyšel hodně, ale… Svaz přišel s návrhem, který byl při losovacím aktivu hodně kritizován a vyvolal bouřlivou diskusi. Nakonec byly ve hře dvě alternativy. Kdy budou ale začínat utkání v jednotlivých soutěžích rozhodli hlasováním sami zástupci klubů právě na aktivu před začátkem soutěžního ročníku 2009/2010, ne svaz.

Malý počet družstev přípravek dělá starosti s hracím systémem. S novým návrhem přišel Ladislav Buday. Bude se jím svaz zabývat? Samozřejmě! Návrhem na jiný hrací systém starších přípravek pro příští sezonu se bude na nejbližším jednání zabývat sportovnětechnická komise. Pan Buday bude určitě požádán o spolupráci, protože má zkušenosti z Krajského fotbalového svazu Karlovy Vary.

Předseda fotbalového svazu Zlínského kraje přišel s návrhem navýšení odměn pro rozhodčí na všech úrovních, takže i v okresních soutěžích. Mimo jiné ve svém zdůvodnění si od navýšení paušálu slibuje větší příliv mladých rozhodčích. Jste pro úpravu odměn pro rozhodčí okresních soutěží? Funkce rozhodčích je velmi náročná a také investice všeho druhu jsou velké. Jsem pro zvýšení jejich odměn. Na druhé straně si nemyslím, že by to přivedlo do fotbalu nové rozhodčí, ale rád bych se mýlil. My, jako okresní svaz, vydáme stanovisko až po jednání s předsedou svazu panem Haškem, který si nás pozval 5. března do Nymburka.

Takže se předseda okresního svazu ani v těchto zimních měsících nenudí? Určitě ne! Probíhají valné hromady oddílů a jak mě čas dovolí, tak se je snažím navštívit. Také se nezadržitelně blíží zahájení jarní části všech soutěží a s tím spojené přípravy. V této souvislosti bych chtěl upozornit oddíly, že sekretář svazu M. Kohút zaslal organizačním pracovníkům oddílů na jejich e-mailovou adresu textový rozpis zápasů jarní části okresních fotbalových soutěží. Rozpis je také k dispozici na http://ofstachov.fotbal.cz . Případné připomínky, změny začátků utkání a podobně mohou oddíly zasílat sekretáři OFS do pondělí 1. března.