Víkend byl termínem, kdy měla být zahájena jarní část okresních fotbalových soutěží. Z rozhodnutí Sportovně technické komise Okresního fotbalového svazu Tachov a následně schválení výkonným výborem bylo úvodní kolo odloženo na jeden z volných termínů a to středu 8. května.

Sportovně technická komise se rozhodla přeložit utkání všech soutěží z 23.-24. března na 8. května od 17.00 hodin. (Úřední začátek 17.00 lze změnit na základě žádosti domácího klubu podané do 17. dubna. Kluby mohou utkání odehrát se souhlasem STK také v dřívějším termínu)," tak zní oficiální zpráva svazu.

„Fotbal se má hrát hlavně pro diváky a samotní aktéři  by neměli být ohroženi na svém zdraví. V současné době a další předpovědí napovídají, že zima se nechce vzdát a hřiště jsou a budou pro hru nezpůsobilá," řekl předseda OFS Tachov Jiří Dufka.

 „Komise kontaktovala některé zástupce oddílů a jen dva z nich připustili sehrání zápasu,"  dodal Dufka.