Od volební valné hromady Okresního fotbalového svazu uplynuly už dva roky a výkonný výbor tak v polovině svého volebního období skládal fotbalovému hnutí na Tachovsku účty.

V pátek se v sále kulturního domu v Kostelci konala hodnotící valná hromada OFS Tachov. Jednání se zúčastnili, mimo omluvené Hošťky a neomluvené Tisové, všechny fotbalové kluby z našeho okresu. Přítomné přivítal místopředseda výkonného výboru František Trhlík, který jedná valné hromady řídil. Po krátkém úvodu a upřesnění programu předal slovo předsedovi svazu Václavu Přibylovi, který přednesl zprávu o stavu rozvoje fotbalu v okrese Tachov a činnosti výkonného výboru. Informoval o změnách v soutěžích, které vedení prosadilo za uplynulé období, o práci odborných komisí. Zmínil se také o tom, co by mělo oživit soutěže v dalším soutěžním ročníku.

Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaření, kterou přednesl sekretář svazu Miloslav Kohút. Uvedl příj〜my a výdaje za roky 2008 a 2009. „Více než šedesát procent všech nákladů okresního svazu jde ve prospěch mládežnického fotbalu ve formě přímých finančních dotací klubům s družstvy mládeže a financování činnosti výběrů OFS U-12 a U-13,“ řekl také sekretář svazu a dodal: „Stav svazové pokladny je poměrně uspokojivý a vůči klubům nejsou žádné dluhy.“

Jana Bošková pak přednesla zprávu revizní komise, jíž je předsedkyní. V roce 2008, krátce po svém zvolení, komise navrhla změny ve směrnicích a dokumentaci OFS. Směrnice pro činnost VV byly zpracovány a od roku 2009 se podle nich řídí. „Kontrola financí, jejich účelnost využívání byla po celé sledované období bez závad,“ pravila přítomným předsedkyně revizní komise.

V diskuzi vystoupilo několik delegátů. Ladislav Buday (Chodová Planá) se dotazoval na vyřešení pokuty, kterou oddíl dostal. Stěžoval si také na neregulérnost okresního přeboru mužů z důvodu stanovení začátků utkání tři hodiny před úředním začátkem. Dále navrhl změnu v organizaci soutěže starších přípravek, se kterou má zkušenost z Karlovarského kraje.

Jaroslav Klíma (FK Tachov) se podivoval nad tím, že výkonný výbor schválil úhradu nájmu sportovní haly pro mezinárodní turnaj fotbalových rozhodčích, který za podpory vedení města Tachova pořádá komise rozhodčích už mnoho let. V této souvislosti se také dotazoval, proč se nepořádaly zimní halové turnaje mládeže. Dále se mu nelíbilo, že Sportovní sdružení Tachovska nezařadilo mezi vyhodnocené v anketě nejúspěšnějších sportovců za rok 2009 nikoho z fotbalistů. Doporučil výkonnému výboru, aby se snažil více prezentovat fotbal před veřejností. Pan Krištofovič (Sulislav) se dotázal na začátky utkání v jarní části soutěží.

„Všechny dotazy a připomínky zodpovíme písemně, s tím, že odpovědi uveřejníme v Tachovském deníku,“ slíbil předseda svazu Václav Přibyl a na závěr jednání popřál všem mnoho úspěchů na sportovním poli. ⋌