1. – 10. místo

TC0376 Marie Krivdová st., Bor 17 99
TC0270 Karel Novotný, Tisová 14 93
TC0350 Milan Kunc, Bor 14 89
TC0006 Pavel Štrincl, Tachov 11 88
TC0140 Milan Founě, Ch. Újezd 8 88
TC0180 Pavel Opava, Lom u TC 11 87
TC0351 Miroslav Bočan, Bor 5 84
TC0353 Jan Matejčík, Bor 2 84
TC0109 Jiří Bouše, Stříbro 11 83
TC0016 Jana Boušová, Stříbro 11 81

11. – 100. místo

TC0352 Jaroslav Folejtar, Bor 8 81
TC0162 Jan Hroneš, Lom u TC 5 81
TC0249 Zdeňka Chvalová, Ch. Planá 8 80
TC0041 Jiří Struček, Tachov 14 79
TC0217 Aleš Kozelka, Záchlumí 8 79
TC0136 Karel Lokajíček, Mar. Lázně 8 79
TC0235 Tomáš Miščuk, Ctiboř 5 79
TC0011 Antonín Soukup, Kostelec 5 79
TC0094 Jan Švábek, Dl. Újezd 11 78
TC0296 Miloslav Barnáš, Nedražice 8 77
TC0297 Martin Barnáš, Nedražice 8 77
TC0219 Romana Barnášová, Nedražice 8 77
TC0309 Alena Semanová, Studánka 11 76
TC0246 Zdeněk Chval, Ch. Planá 8 76
TC0248 Pavel Chval, Ch. Planá 8 76
TC0247 Jaroslava Chvalová, Ch. Planá 8 76
TC0237 Stanislav Koreš, Halže 11 75
TC0002 Jitka Podlesná ml., Tachov 11 75
TC0269 Vladimír Šleze, Tisová 11 75
TC0283 Fr. Hlas st., Stráž 5 75
TC0262 Ludmila Šimčáková, Tisová 14 74
TC0107 Libor Zeithaml, Nedražice 14 74
TC0290 Vítězslav Langr, Studánka 11 74
TC0281 Jaroslav Černý ml., Tachov 8 74
TC0184 Štěpánka Žižková, Tachov 5 74
TC0203 Bohuslav Pech, Tachov 2 74
TC0189 Veronika Holá, Studánka 11 73
TC0029 Martin Hilák, Tachov 8 73
TC0004 Jaroslav Hutta, Halže 8 73
TC0207 Karel Maňur, Planá u ML 2 73
TC0100 Miroslav Šašek, Tachov 14 72
TC0230 Ludmila Grzibová, Studánka 11 72
TC0294 Miroslav Hrad st., Sytno 8 72
TC0208 Martin Němeček, Mar. Lázně 8 72
TC0146 František Urban, Ch. Planá 8 72
TC0163 Milan Němec, Lom u TC 5 72
TC0375 Tomáš Wurm, Planá 5 72
TC0102 Pavel Krampera, Stráž 16 71
TC0007 Josef Chum, Tachov 14 71
TC0244 Dana Vondrušková, M. Lázně 14 71
TC0120 Luboš Hruška, Tisová 11 71
TC0293 Květa Šídová, Studánka 11 71
TC0057 Miroslav Kaše, Studánka 5 71
TC0255 Vladimír Nejedlý, Tachov 5 71
TC0362 S. Zušťák, Tachov 0 71
TC0287 Ladislav Barták, Brod n. Tichou 8 70
TC0295 Miroslav Hrad ml., Sytno 8 70
TC0054 Pavel Pour ml., Bor 8 70
TC0083 Petr Žalud, Tachov 8 70
TC0256 Petr Lokajíček, Tachov -1 70
TC0274 Jiří Petruňo, Tisová 8 69
TC0320 Vít Strapina, Tachov 8 69
TC0110 Jaroslav Duspiva, Kladruby 5 69
TC0316 Jiří Horkulič, Tachov 5 69
TC0058 Hana Kašová, Studánka 5 69
TC0275 L. Kopáček ml., Brod n. Tichou 5 69
TC0174 Marie Součková, Bor 0 69
TC0336 Jiří Kret, Lom u TC -4 69
TC0429 Jaroslav Vaněček st., Planá 14 68
TC0282 Radek Černý, Tachov 11 68
TC0091 Miloš Honzík, Láz 5 68
TC0357 Jana Uhlířová, Tachov 4 68
TC0103 Vladimír Dykas, Tachov 14 67
TC0131 Z. Petráš, Dl. Újezd 14 67
TC0084 Josef Kubena, Tachov 11 67
TC0279 Andrea Moutvicová, Tachov 11 67
TC0108 František Fafílek, Stříbro 8 67
TC0210 Ivan Horna, Ctiboř 8 67
TC0325 Petr Sýkorovský, Tachov 2 67
TC0347 Luboš Duspiva, Studánka 11 66
TC0330 B. Vácha, Planá 11 66
TC0331 Dana Váchová, Planá 11 66
TC0211 Jan Noha, Bor 10 66
TC0278 Radek Kopáček, Brod n. Tichou 8 66
TC0318 Vladislav Omcirk, Tachov 8 66
TC0307 Petr Gajdoš, Studánka 5 66
TC0245 Hanka Výrutová, Poděvousy 5 66
TC0101 Luboš Nejedlý, Tachov 14 65
TC0373 Luboš Pernglau, Tachov 11 65
TC0191 Alois Vávra, Milíře 11 65
TC0153 Jaroslav Horejš, Ctiboř 8 65
TC0135 Tomáš Kopecký, Tachov 8 65
TC0178 Josef Hruška, Tachov 5 65
TC0155 Stanislav Nikodem, Planá 5 65
TC0361 M. Kašpar, Tachov 0 65
TC0267 František Husák, Tachov 14 64
TC0292 Lenka Šídová, Studánka 11 64
TC0092 Jaroslav Vatter, Tachov 11 64
TC0087 Vlasta Hrušková, Tachov 8 64
TC0134 Pavel Kopecký, Tachov 8 64

101. – 200. místo

TC0291 Martin Langr, Studánka 8 64
TC0209 Jan Marek, Ošelín 8 64
TC0150 Jiří Bočan, Bor 5 64
TC0085 Terezka Kubenová, Tachov 5 64
TC0026 Vl. Hráský, Stříbro 2 64
TC0039 Helena Krčmová, Cheb 2 64
TC0231 Josef Grzib, Studánka 11 63
TC0319 Karel Mourek, Tachov 11 63
TC0286 Petr Otava, Brod n. Tichou 11 63
TC0240 Petr Pospíšil, Tachov 11 63
TC0289 Zuzana Bartáková, Brod n. T. 10 63
TC0093 Marie Vatterová, Tachov 8 63
TC0220 Roman Ichnatolya, Sytno 5 63
TC0242 Pavla Rybová, Pernolec 5 63
TC0202 Karel Švaner, Tachov 5 63
TC0182 Marie Všetičková, Tachov 5 63
TC0072 Žofie Voříšková, Bor 2 63
TC0200 Jiří Horský, Tachov -1 63
TC0335 Jiří Kret ml., Lom u TC -1 63
TC0068 Marek Sehnalík, Hoštka -1 63
TC0088 Josef Hromka, Cebiv 8 62
TC0284 Roman Chod, Stráž 8 62
TC0324 Josef Vaňus, Tachov 8 62
TC0277 L. Kopáček nejml., Brod n. Tichou 5 62
TC0119 Pavel Vojtuš, Tisová 0 62
TC0228 Josef Pikl, Planá 11 61
TC0268 Jana Šlezová, Tisová 11 61
TC0261 David Zelený, Tisová 11 61
TC0337 Jiří Hora, Lom u TC 8 61
TC0306 Jaromír Lipchavský, Studánka 8 61
TC0044 František Mařík, Tachov 8 61
TC0022 Marcel Bizoň, Stříbro 5 61
TC0078 Ruda Blatnický, Studánka 5 61
TC0354 Lucie Uhlířová, Tachov 5 61
TC0096 Miroslav Veleta, Tachov 5 61
TC0310 Miloslav Vrba, Tachov 5 61
TC0313 Richard Všetička, Tachov 5 61
TC0389 Fr. Kopecký, Tachov 11 60
TC0314 Jan Jucha, Biletín 8 60
TC0374 Karel Štrupl, Tachov 8 60
TC0215 Petra Benešová, Stříbro 5 60
TC0285 Lenka Koktová, Stráž 5 60
TC0086 Pepíček Kubena, Tachov 5 60
TC0379 Jiří Dvořák, St. Sedliště 2 60
TC0355 Martin Uhlíř, Tachov 2 60
TC0070 Václav Voříšek, Bor 2 60
TC0273 Ernest Daňko, Tisová -4 60
TC0381 Alena Andrlová, Nedražice 17 59
TC0075 p. Poslušný, Tisová 14 59
TC0280 Jaroslav Černý st., Tachov 8 59
TC0322 František Machan, Tachov 8 59
TC0125 Veronika Kalivodová, Kočov 5 59
TC0019 Stanislav Kos, Stříbro 5 59
TC0175 Marie Součková ml., Bor u TC 0 59
TC0363 L. Zušťáková, Tachov 0 59
TC0009 Jiří Koliha st., Stříbro -1 59
TC0321 Roman Fait, Tachov 11 58
TC0298 Pavel Kovář, Stříbro 11 58
TC0106 Slavomír Kozák, Dl. Újezd 11 58
TC0034 Jan Švábek ml., Dl. Újezd 11 58
TC0142 Vlastimil Kotous, Mar. Lázně 8 58
TC0198 Milan Marek, Černošín 8 58
TC0370 Miroslav Štrejn, Záchlumí 8 58
TC0049 Roman Doksanský, Dl. Újezd 5 58
TC0121 Václav Filípek st., Tisová 5 58
TC0090 Michal Honzík, Láz 5 58
TC0312 Martin Roubal, Tachov 5 58
TC0141 František Spěváček, Ch. Planá 5 58
TC0253 Jan Uhlíř, Tachov 5 58
TC0144 Martin Voráček, Ch. Planá 5 58
TC0232 V. Křemen, Tachov 2 58
TC0158 Miloslav Zušťák, Planá 1 58
TC0421 Petr Plecitý, Dl. Újezd 11 57
TC0300 Jaroslav Šantora, Sytno 11 57
TC0266 Lukáš Husák, Tisová 5 57
TC0301 Josef Kabeláč, Úterý 11 56
TC0258 Jiří Mikulanda, Tachov 11 56
TC0414 Tomáš Koubek, Stráž 8 56
TC0066 Pavel Svoboda, Hoštka 8 56
TC0382 Petr Andrle, Nedražice 5 56
TC0233 V. Křemen ml., Tachov 5 56
TC0129 Ladislava Maczková, Tachov 5 56
TC0397 Zdeněk Bohumil, Bor 0 56
TC0038 Ivan Šuhaj, Tachov -1 56
TC0132 E. Plecitá, Dl. Újezd 11 55
TC0097 Jan Sňozík, Tachov 11 55
TC0181 Jaroslav Černý, Tachov 8 55
TC0018 Miroslav Duspiva, Stříbro 8 55
TC0098 Jolana Petrášová, Hošťka 8 55
TC0405 J. Poláček, St. Sedliště 8 55
TC0082 Pavel Žalud ml., Tachov 8 55
TC0067 Karel Strapek, Hoštka 2 55
TC0260 Milan Zelený, Tisová 2 55
TC0079 Lukáš Schnemayer, Újezd pod Př. 0 55
TC0063 Dimiter Simeonov, Halže 14 54
TC0425 Josef Duspiva, Studánka 11 54
TC0046 M. Krejsa, Lom u TC 7 54
TC0226 Miroslav Havel, 5 54
TC0315 Miloslav Jucha, Biletín 5 54
TC0151 Miloslav Horejš, Tachov 2 54

201. – 300. místo

TC0130 Milan Maczko ml., Tachov 2 54
TC0430 Jaroslav Vaněček ml., Planá 2 54
TC0186 Ol. Zezula, Tachov 2 54
TC0080 Jakub Vondráček, Tachov 0 54
TC0236 Marina Králíčková, Tachov -1 54
TC0251 Milan Kubeš, Studánka -1 54
TC0356 Josef Uhlíř, Tachov -1 54
TC0099 Bohuslav Lanc, Dl. Újezd 14 53
TC0431 Martin Marek, Tachov 14 53
TC0095 Romana Štrinclová, Tachov 11 53
TC0349 Jiří Duspiva, Studánka 8 53
TC0372 M. Štrejn ml., Záchlumí 8 53
TC0176 Jiří Komárek, Bor 0 53
TC0193 Petr Koňařík, Tachov 11 52
TC0385 Milan Eichinger, Halže 8 52
TC0152 Martin Horejš, Tachov 5 52
TC0338 Karel Nožka, Tisová 5 52
TC0225 Josef Opava, Z. Chodov 5 52
TC0238 Ivana Říhová, Tachov 5 52
TC0040 Jan Stach, Dl. Újezd 5 52
TC0014 Petra Železná, Bor 5 52
TC0196 Jiří Rytíř, Kladruby 2 52
TC0032 Stanislav Sýkora, Tachov 2 52
TC0105 Lukáš Marek, Tachov -1 52
TC0216 Růžena Dobročáryová, Stříbro 8 51
TC0122 Jana Petruňová, Tisová 8 51
TC0166 Marcela Sýkorovská, Tachov 7 51
TC0081 Pavel Žalud st., Tachov 2 51
TC0369 K. Bartoníček, Pernolec 0 51
TC0396 Vl. Hráský ml., Stříbro 8 50
TC0145 František Pinc, Ch. Planá 8 50
TC0069 Jaroslav Rut, Tachov 5 50
TC0299 Luboš Vyčichlo, Stříbro 5 50
TC0076 Josef Kadlec, Bor 2 50
TC0043 František Schánilec, Tachov 2 50
TC0195 K. Holeva, Trpísty 0 50
TC0395 Milan Sládek, Bezdružice 0 50
TC0364 V. Štěpán, Dl. Újezd 0 50
TC0015 Petr Růt, Bor -1 50
TC0005 Miroslav Vránek, Ctiboř 14 49
TC0197 Eva Homolová, Černošín 11 49
TC0264 Jan Petrůňo, Tisová 11 49
TC0334 Stanislav Samek, Lom u TC 11 49
TC0111 Jaroslav Švábek, Dl. Újezd 11 49
TC0343 Mariya Tkačuk, Tisová 11 49
TC0042 Jan Zušťák, Tachov 11 49
TC0060 Josef Němec, Tachov 5 49
TC0008 Vlastimil Sládek, Tachov 5 49
TC0323 Václav Sýkorovský, Tachov 5 49
TC0021 Jiří Procházka st., Damnov 2 49
TC0358 Barbora Kalistová, Bezdružice 0 49
TC0143 Josef Voráček, Ch. Planá -7 49
TC0023 Tomáš Bizoň, Stříbro 8 48
TC0048 J. Goubej, Studánka 8 48
TC0204 Milan Haník, Tachov 8 48
TC0201 Alena Horská, Tachov 8 48
TC0328 V. Lácha ml., Otín 8 48
TC0344 Tereza Nožková, Tisová 8 48
TC0227 Miroslav Havel ml., 5 48
TC0427 Ester Marková, Tachov 5 48
TC0206 Jaroslav Veleta, Stráž u TC 5 48
TC0065 Veronika Vrkočová, Tachov 5 48
TC0243 Lada Kůtová, Drmoul 2 48
TC0272 Milan Hruška, Tisová 0 48
TC0368 P. Vavřička, V. Rapotín 0 48
TC0410 K. Zušťák, Tachov 0 48
TC0239 Petr Zoň, Tachov -4 48
TC0348 Jiří Duspiva ml., Studánka 11 47
TC0346 Jana Duspivová, Studánka 11 47
TC0112 Jaroslav Švábek ml., Dl. Újezd 11 47
TC0113 Božena Švábková, Dl. Újezd 11 47
TC0254 Petra Krejčová, Tachov 8 47
TC0194 Jana Koňaříková, Tachov 5 47
TC0426 Pavel Rut, Tachov 5 47
TC0164 Oldřich Janovec, Tachov 2 47
TC0365 A. Míček, Částkov 0 47
TC0424 Ivan Sňozík, Tachov 11 46
TC0128 František Bachroň, Tachov 8 46
TC0377 Marie Krivdová ml., Bor 8 46
TC0104 Bedřich Marek, Tachov 8 46
TC0311 Tomáš Majerčík, Tachov 5 46
TC0185 Jaroslav Nový, Tachov -1 46
TC0089 Zdeněk Palich, K. Lázně 11 45
TC0062 D. Stručková, Studánka 11 45
TC0179 Zdeněk Hruška, Tachov 5 45
TC0288 Václav Křehlík, Brod n. Tichou 5 45
TC0159 Miloslav Bočan, Tachov 2 45
TC0393 Ladislav Pikl, H. Jadruž 2 45
TC0031 Josef Hataj, Tachov -1 45
TC0390 František Kopecký, Tachov 11 44
TC0071 Michal Sedlák, Bor 8 44
TC0114 Monika Strapková, Dl. Újezd 8 44
TC0168 Miloš Červinka, Lesná 5 44
TC0165 Josef Dopita, Tachov 5 44
TC0241 Ludmila Pospíšilová, Tachov 5 44
TC0055 Pavel Devera, Tachov 2 44
TC0409 Vladimír Matoušek, Tachov 2 44
TC0366 L. Aravík, Částkov 0 44
TC0359 Petr Kalista, Bezdružice 0 44
TC0367 J. Kulíř, Částkov 0 44

301. – 400. místo

TC0173 Milan Souček, Bor 0 44
TC0263 Karel Duda st., Tisová 11 43
TC0056 Jaroslav Němec, Tachov 11 43
TC0214 Silvestr Dobročáry, Stříbro 8 43
TC0059 Hana Němcová, Tachov 5 43
TC0037 Petr Novák, Tachov 5 43
TC0205 Bohuslav Gábriš, Ch. Planá 2 43
TC0190 Bohumila Matoušková, Studánka -1 43
TC0001 Petr Sýkora, Tachov -1 43
TC0434 J. Plecitý, Dl. Újezd 14 42
TC0386 Lukáš Havel, Tachov 5 42
TC0371 Evžen Ředina, Cebiv 5 42
TC0047 G. Goubejová, Studánka 2 42
TC0171 Jakub Zádamský, Tachov 2 42
TC0124 Petra Kalivodová, Kočov 0 42
TC0218 Petr Loukota, Stříbro 0 42
TC0411 V. Němeček, Pernolec 0 42
TC0333 Veronika Váchová, Planá 11 41
TC0115 Josef Jadlovský, Tachov 0 41
TC0302 Jiří Houser st., Bezdružice -1 41
TC0380 Martin Ichnatolya, Sytno 8 40
TC0384 Eva Sňozíková, Tachov 8 40
TC0127 Milan Maczko, Tachov 2 40
TC0308 Václav Toman, Mýto 2 40
TC0412 Petr Grunert, Tachov -1 40
TC0126 Václav Kalivoda, Kočov 5 39
TC0305 Alena Fialová, Bezdružice 2 39
TC0329 Václav Lácha, Planá -1 39
TC0378 Z. Belucz, Planá 14 38
TC0259 Dominik Zelený, Tisová 11 38
TC0404 Jiří Hrdlička, Tachov 5 38
TC0391 Jan Kaprhál, Kšice 2 38
TC0413 Jan Kertis, Slavice 2 38
TC0252 Lenka Kubešová, Studánka 2 38
TC0222 Vojtěch Petráň, Stříbro -1 38
TC0003 Václav Dedek, Stříbro 5 37
TC0156 František Wurm, Tachov 5 37
TC0250 Petr Chval, Ch. Planá 2 37
TC0332 P. Michálek, Planá 2 37
TC0051 František Janda, Lom u TC 0 37
TC0199 Josef Pacola, Černošín -4 37
TC0030 Miloš Hataj, Tachov 5 36
TC0304 Petr Houser, Bezdružice 5 36
TC0020 Jiří Procházka ml., Damnov 5 36
TC0172 František Roček, Oldřichov 2 36
TC0045 Š. Krejsová, Lom u TC -1 36
TC0053 Pavel Pour st., Bor -1 36
TC0170 Václav Červinka, Lesná 5 35
TC0027 Václav Baxa, Stříbro -1 35
TC0276 L. Kopáček st., Brod n. Tichou -1 35
TC0257 Jaromír Matoušek, Tachov 8 34
TC0326 Božena Láchová, Planá -1 34
TC0192 Petr Štrumc, Milíře 5 33
TC0265 Karel Duda ml., Tisová 4 33
TC0345 Anna Nožková, Tisová 2 33
TC0073 Josef Vojáček, Tisová 2 33
TC0123 Jan Bukva, Kočov 0 33
TC0403 Zuzana Haníková, Tachov -1 33
TC0303 Jiří Houser ml., Praha 3 -1 33
TC0401 Jaroslav Kolesa ml., K. Lázně 5 32
TC0028 Josef Zima, Tachov 0 32
TC0010 Josef Balvín, Chodová Planá -1 32
TC0435 David Vaněček st., Planá 8 31
TC0327 Pavel Lácha, Planá 5 31
TC0061 V. Struček, Studánka 2 31
TC0399 Jaroslav Kolesa, K. Lázně 5 30
TC0117 Dušan Petržík, Tachov 0 30
TC0224 Zdeněk Dvořák, Stříbro -1 30
TC0392 Anna Kaprhálová, Kšice 8 29
TC0442 Kašpar Marek, Zadní Chodov 5 29
TC0118 Vladimír Pecha, Tachov 0 29
TC0398 Dalibor Kolesa, K. Lázně -1 29
TC0438 Jaroslav Foltas, Tisová 13 28
TC0160 Zdeňka Bočanová, Tachov 2 28
TC0234 Jiří Miščuk, Ctiboř 2 28
TC0271 Erik Šály, Tisová -1 28
TC0445 p. Fryšták, Tachov 8 27
TC0169 Dr. Červinková, Lesná 2 27
TC0050 Petr Doksanský, Dl. Újezd 2 27
TC0138 Milan Brůžek, Ch. Planá 0 27
TC0154 Josef Simonides, Planá 0 27
TC0139 František Chval, Ch. Planá 0 26
TC0317 JIří Haník, Tachov -4 26
TC0147 Vlastimil Hudák, Tachov -4 26
TC0221 Lukáš Honzík, Láz 5 25
TC0339 Marian Bečvář, Tachov 0 25
TC0116 Radek Jadlovský, Damnov 0 25
TC0447 Valentina Eichingovová, Halže 8 24
TC0035 Jakub Štrincl, Tachov 4 24
TC0074 Jiří Kovacs, Tisová 2 23
TC0436 Libuše Vaněčková, Planá 2 23
TC0187 Jan Švagr, Planá 0 23
TC0036 Katka Danková, Tachov 5 22
TC0052 Miloslava Mikesková, Tachov 2 22
TC0064 David Simeonov, Halže 2 22
TC0407 Zdeněk Andrle, Oldřichov 0 22
TC0017 Pavel Masař, Nedražice 0 22
TC0420 Radek Zabloudil, K. Lázně 0 22
TC0428 Fr. Vavřínek, Halže 2 21
TC0077 M. Tomko, Damnov 0 21

401. – 450. místo

TC0167 Jaroslav Uhlíř, Tachov 0 21
TC0437 Martin Vrba, Stříbro 8 20
TC0148 Martin Posášil, Tachov 5 19
TC0157 V. Harvánek, Planá 0 18
TC0341 Dalibor Chada, Tachov 0 17
TC0342 Václav Zeman, Dl. Újezd 0 17
TC0137 Miroslav Bárta, Stříbro 0 16
TC0161 Jan Gorelík, Tachov 0 16
TC0440 Z. Karel, Tachov 0 16
TC0340 Jan Švábek, Dl. Újezd 0 15
TC0149 Václav Beroun, Lom u TC 0 14
TC0223 Karel Langer, Stříbro 0 14
TC0183 Petr Tribula, Tachov 0 14
TC0406 Jan Viterna, St. Sedliště 0 13
TC0133 Josef Vorlovský ml., Tachov 0 13
TC0388 Lukáš Gorelík, Studánka 0 12
TC0402 Jiří Chejnovský, Tachov 0 12
TC0213 Pavel Pauch, Stříbro 0 12
TC0400 Petra Kolesová, K. Lázně -1 12
TC0450 Martin Novotný, Tachov 11 11
TC0408 Zdeněk Andrle ml., Oldřichov 0 11
TC0448 M. Končel, Slavice 5 10
TC0439 Zuzana Vrbová, Stříbro -1 10
TC0441 M. Hrůša, Tachov 0 9
TC0387 Rostislav Struček, Studánka 0 9
TC0415 P. Hattaj, Halže 0 8
TC0013 Pavel Kolda, Planá 0 7
TC0012 Lenka Koldová, Planá 0 7
TC0418 Petr Hobza, Tachov 0 6
TC0417 Pavel Hobza ml., Tachov 0 6
TC0024 Petr Demjan, Stříbro 0 5
TC0033 Jaroslav Janků, Tachov 0 5
TC0177 Jana Tribulová, Tachov 0 5
TC0446 Miloslav Končel, Slavice 0 4
TC0416 Pavel Hobza st., Tachov 0 3
TC0444 Věra Trávníčková, Halže 8 2
TC0449 Milan Stoklasa, Tachov 2 2
TC0423 Kateřina Chomoutová, Ch. Planá 0 2
TC0422 M. Dočkal, Částkov 0 1
TC0212 Petr Pobeha, Stříbro 0 1
TC0419 Marcela Hobzová, Tachov 0 -1
TC0383 Jaroslav Mertl, Tachov 0 -1
TC0432 Karel Vlach, Kladruby 0 -1
TC0188 Roman Houda, Lužná 0 -2
TC0229 Jan Chomout, Ch. Planá 0 -2
TC0443 Václav Honzík, Tachov 0 -4
TC0433 Michaela Kuncová, Cebiv 0 -4
TC0025 Ladislav Demjan, Stříbro 0 -5
TC0360 Martin Kalista, Hereford G.B. 0 -8
TC0394 Z. Svěrák, Lom u TC -4 -8

Kolektivy

1. místo

Klokánek Bor 29 338

2. – 20. místo

Slza Ch. Planá 32 308
P.M. Sytno 32 296
Agroservis Kladruby 38 293
Koloniál Tisová 50 293
Formy OF Tachov 58 275
Dudáci Studánka 41 273
Kuple Planá 34 269
Zkušenej tým Tachov 38 268
Béčka Tachov 38 256
LÁLA TÝM 29 255
Hotel u nádraží Stráž 26 253
Fotbalistky Trstenice 26 248
Sportklub Bor 14 248
Tučnáci 38 247
Hostinec U Kulaté báby 26 243
Viktoria TC 10 243
FK Nynkov 0 243
Invaze Tisová 24 242
Masakr - Lom u TC 14 242

21. – 40. místo

Bona Brod 34 241
Hotel Club Tachov 23 237
Baliči Kermi Stříbro 29 233
Kopečkovic 17 232
SPP Obušek Tachov 23 231
Rodina Zelených 38 228
Tipéři Key TC 20 226
SKZ Bor 0 222
Sonin Stříbro 38 221
Rybáři Studánka 41 213
ČD-CARGO 17 212
FK Pernolec 14 210
Potraviny Vácha 35 210
3+1 Tachov 14 209
Psi gumoví 32 209
Tuneláři Tachov 17 207
Pila Tisová 3 205
A je to Tachov 14 197
ČD-TACHOV 17 196
Bača Team Slavice 23 191

41. – 53. místo

CAP 41 187
Agročas Částkov 0 183
TAZ Tisová 26 182
Hliníkáři Tisová 31 182
DVDJ Planá 26 176
Bohemians Kočov 10 173
Sparta Planá 11 152
Houseři Bezdružice 5 149
Masáže Jadlovský TC 0 125
Hrde Stříbro 10 114
Farma Slavice 8 103
UD Tachov 0 74
Hobza family Tachov 0 14