Velké rozpaky, to byl průvodní jev setkání zástupců fotbalových oddílů, které svolal Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Tachov. Nakonec z něho ale vzešlo usnesení, z kterého vyplývá povinnost oddílů působit na „své" rozhodčí a výkonnému výboru pak svolat schůzku z arbitry a „přesvědčit" je, aby opustili od svých ultimativních požadavků a byli k dispozici svazu od prvního kola soutěží.

Otevřený dopis rozhodčích, kteří požadovali po odvolání komise rozhodčích odstoupení předsedy svazu Václava Přibyla, vyhodnotil výkonný výbor jako ultimátní a jelikož nepodlehl tomuto nátlaku, rozhodčí naplnili své výhružky a na svaz putovaly „hromadné" omluvenky. Výsledkem je, že před zahájením soutěží má nově ustavená komise k dispozici jen devět rozhodčích.

Průběh schůzky byl pro zástupce klubů hodně „nečitelný" když místo konstruktivního řešení situace byli svědky „vystoupení" zástupce Lomu, dnes už bývalého předsedy komise rozhodčích Aurela Ardeleanu a následné přestřelky s předsedou svazu a dalšími členy výkonného výboru. Odvolaný předseda se snažil obhájit svůj postoj tím, že začal vytahovat „kauzy", které měly v očích zástupců klubů „očernit" práci předsedy svazu a zdůvodnit tak postoj rozhodčích. Účastníci jednání byli doslova z průběhu jednání „zmateni" a dožadovali se nejdříve vysvětlení proč byla komise rozhodčích rozpuštěna, což vedení svazu zopakovalo. V dalším průběhu někteří zástupci klubů  nešetřili kritikou na adresu rozhodčích, ale zároveň se obávali, ale také nebyli nadšeni z toho, že by některá mistrovská utkání měli rozhodovat laici. Přesto v diskusi „odsoudili" ultimativní počínání rozhodčích s tím, že o změnách ve složení výkonného výboru rozhodují jen oddíly a ne rozhodčí. Mimo jiné také zaznělo, že by mohla zanedlouho přijít úplně stejná situace a rozhodčí by si opět diktovali, kdo povede  fotbalový svaz. S nejrozumnějším návrhem přišel zástupce Lesné Zdeněk Uhlík, který žádal výkonný výbor aby se pokusil ještě jednou jednat s rozhodčími. „Myslím si, že by se měla svolat schůzka rozhodčích s výkonným výborem a pokusit se najít řešení, aby rozhodčí byli svazu od prvního kola k dispozici," pravil Uhlík. Členové nejvyššího orgánu tento návrh akceptovali a na čtvrtek svolali schůzku s rozhodčími.
Jak dopadla schůzka rozhodčích s vedením svazu budeme čtenáře informovat. V současné době je už ale jasné, že soutěže budou zahájeny o víkendu 18. a 19. srpna.

Co také na setkání zaznělo:

„Já jsem pro fotbal asi nic neudělal, když mě tak pošpinili v novinách, ale já už je nečtu! Udělal jsem za tím tlustou čáru." ⋌A. Ardeleanu, Lom

„Proč jsme tady vlastně my? Ještě jsme se nic nedozvěděli, víme jen co proběhlo v tisku a na internetu. Proč byla například odvolána komise rozhodčích. Vy se tady zatím hádáte, my jen koukáme a nestačíme se divit."⋌Zd. Uhlík, Lesná
… byla tam inzultace rozhodčího a jaký byl trest? Od té doby už půl roku s Přibylem válčíme." ⋌A. Ardeleanu, Lom

„Nevěřím tomu, že by se například nechal F. Trhlík panem Přibylem ovlivňovat. Komisi odvolal celý výkonný výbor a podle mého k tomu měl určitě důvody. Někteří rozhodčí si opravdu dělali co chtěli." ⋌J. Novák, Kostelec

„… ať Přibyl odstoupí a máte hned třicet rozhodčích."⋌A. Ardeleanu

„Je tady nebezpečí, když to bude takhle, tak se nemusí líbit rozhodčím třeba i jiný předseda a my tady můžeme za dva nebo tři měsíce sedět znovu."  ⋌M. Čampula, Holostřevy