Fotbalové oddíly okresu si na Valné hromadě OFS Tachov zvolily do čela svazu Jiřího Dufku z Chodského Újezdu. Důvěra klubů zavazuje nejen předsedu, ale také nově složený výkonný výbor. První rozhovor v nové funkci poskytl Deníku předseda Jiří Dufka.

Minulý týden ve středu  bylo první zasedání výkonného výboru. Jakým směrem se bude ubírat fotbal v okrese. Navážete na práci svého předchůdce a výkonného výboru, nebo máte jinou představu?
Po procedurálních standardních úkonech jsme zvolili místopředsedu, kterým se stal Jiří Holák z Konstantinových Lázní a pak řešili  otázky dalšího směru. Nově zvolený výkonný výbor naváže na práci toho předchozího. Jinak to ani nelze, protože čtyři jeho členové obhájili ve volbách své pozice. Domluvili jsme se na nekonfrontačním stylu vedení fotbalu v okrese.

Ve své předvolební kampani, pokud se to dá tak nazvat,  jste říkal. Pokud budou mít funkcionáři dobrou paměť, tak mám šanci být zvolen, pokud ji ztratí, tak menší. Co tím bylo myšleno?
Myslel jsem tím, že jsem nejezdil do oddílů a nepřesvědčoval zástupce o tom, že já jsem ten správný a jediný. Nechal jsem to jen na jejich rozhodnutí. Já nerad něco slibuji, protože život je o kompromisech a dohodách.

Na podzim jste odsoudil počínání rozhodčích a jejich ultimativní jednání. Co uděláte pro to, aby oddíly už nebyly vystaveny a brány jako rukojmí při prosazování zájmu rozhodčích. Můžete dnes říct, že  už k takovému excesu nedojde? 
Nebyl jsem sám kdo toto jednání odsoudil. Tomu to problému jsem se na podzim věnoval velmi intenzivně mohu směle říct, že možná nejvíce z výkonného výboru. Povedlo se mi rozplést nitky tohoto problému, ale to si nechám pro sebe. Ptáte se jestli mohu říct že k tomu znovu nedojde. Budu se snažit aby taková situace už nenastala.

Jak vidíte další působení těchto rozhodčích v okrese?
Víte, o důvěru snadno přijdete, ale získat jí zpět trvá  hodně dlouho a někdy se to nepovede vůbec. Toto vše je otázka pro příští dny, protože povedu z pověření výkonného výboru jednání k tomuto problému.

Z voleb vzešel nový výkonný výbor. Jste spokojený s jeho složením a dokážete si představit spolupráci se všemi členy?
Se členy nově zvoleného výkonného výboru jsem spokojen. Jak už jsem předeslal, jsou tam čtyři  členové z toho minulého a já mám s nimi podobný náhled na problémy, a pak tři nováčkové. Po prvním zasedání jsem přesvědčen v těch nejdůležitějších bodech o názorové shodě.

áte jasno, kdo povede jednotlivé komise a jaké bude jejich složení?
Jasno je zatím o sportovně technické komisi, kde bude předsedat Ludvík Jüthner a  disciplinárce velí pan Hošek. V komisi rozhodčích povedu první jednání sám. Posléze přednesu návrh výkonnému výboru, protože to je jediný orgán, který jmenuje a odvolává komise v okrese, ať se to někomu líbí nebo ne.
 

Jak vidíte spolupráci s Plzeňským fotbalovým svazem, předsedou R. Berbrem?
Po úvodním krátkém jednání s panem Berbrem v Kostelci nevidím problém, že se nedohodneme.

Na valné hromadě zaznělo, kolik finančních prostředků má okresní svaz na svém kontě a František Trhlík konstatoval, že jde z tohoto pohledu o „zdravou firmu" a nové vedení bude mít dobrý začátek. Souhlasíte a je tak zajištěné financování svazu na další období?
Financování je závislé z 80 procent na Praze. Z ní jdou  prostředky účelově vázány buď na mládež nebo na financování servisu pro oddíly. Objem finančních prostředků na tento rok není doposud znám, ale je zajištěn. Víte na okrese se s finančními prostředky z mého pohledu nikdy nemrhalo ať  už za Svobody či Přibyla.

Připravujete nějaké změny v organizaci sekretariátu, nebo zůstává vše jak bylo na podzim a doposud?
Na našem prvním zasedání  nepadl žádný požadavek na změnu. S panem Kohútem je spolupráce dobrá a jsem i rád, že pro něj není fotbal sportem číslo jedna.

Jste vzhledem ke svým pracovním a fotbalovým aktivitám v Chodském Újezdu hodně vytížen. Budete mít čas například o víkendu zajet na hřiště okresních klubů a sledovat dění ne zprostředkovaně, ale osobně?
Jsem pracovně vytížen dost, ale fotbal je můj dlouholetý koníček a každý koníček něco stojí. Mě čas, kterého ale nelituji. Volnou chvilku na zhlédnutí okresních soutěží si udělám.

Jak často plánujete zasedat a počítáte s tím, že to bude i jinde než v Tachově. Je možné, že  zasedání budou veřejná?
Tuto otázku jsme zatím neřešili, ale do začátku soutěží budeme pracovat častěji i formou elektronické pošty. Myslím, že perioda jedenkrát měsíčně stačí. Dle potřeby není problém se operativně sejít častěji. Do začátku soutěží budou zasedání v Tachově a poté se určitě podíváme po okrese. Jestli budou jednání veřejná jsme neřešili, ale problém v tom nevidím.

Hodláte nadále zachovat spolupráci Tachovského deníku a okresního fotbalového svazu?
Úřední zprávy v pátečním vydání nikdo nezrušil a myslím si, že ostatní spolupráce  bude na minimálně stejné úrovni.