Po utkání šestého kola fotbalového okresního přeboru mi byl udělen disciplinární komisí trest, za porušení povinností hlavního pořadatele, na základě připomínek uvedených hlavním rozhodčím v zápise o utkání. Trest mi byl udělen na jeden měsíc zákazu všech funkcí a zákazu vstupu na hřiště. Podal jsem v podstatě okamžitě proti rozhodnutí disciplinární komise písemné odvolání a zaplatil požadovaný poplatek za odvolání 1000 korun. Po měsíci!! (tzn. po vypršení mého trestu) jsem byl výkonným výborem pozván k projednání mého odvolání.

Moje odvolání bylo výkonným výborem zamítnuto a rozhodnutí disciplinární komise potvrzeno, jak jsem již uvedl po vypršení mého trestu. Předseda výkonného výboru mi navíc sdělil, že obdržím písemné stanovisko. Dodnes na něj čekám (odvolání jsem podal 10.října 2007). Není vůbec důležité za jaký prohřešek jsem byl potrestán a proč nebylo mému odvolání vyhověno, ale spíše jak „operativně a rychle“ je schopen výkonný výbor reagovat. Uniká mi samozřejmě i efekt možnosti odvolání proti rozhodnutí, když si odkroutíte trest a potom s Vámi někdo o něm jedná.

Další zkušenost jak výkonný výbor bojuje za naše požadavky je z loňska, kdy jsem na valné hromadě okresního fotbalového svazu požadoval přenesení určitých problémů klubů na ČMFS. Jednalo se o odchody hráčů z našich příhraničních oddílů bez finančního vyrovnání do zahraničí a jejich návrat zpět za stále větší poplatek a dále případné zřízení registračních míst do krajských měst (všichni známe naše každoroční několika hodinové stání ve frontě v Praze na vyřízení registrací). Očekával jsem větší aktivitu ze strany výkonného výboru pro prosazení tohoto požadavku v Praze na Českomoravském fotbalovém svazu, například spojením se s dalšími příhraničními okresy a vyvinutím většího tlaku na nejvyšší fotbalový orgán.

Jsem funkcionářem jednoho fotbalového oddílu z okresu. Kdo mne zná, tak si mě k němu zařadí i přesto, že záměrně neuvádím jeho název. Tento článek je však pouze mým názorem jako fyzické osoby a nemá s fotbalovým oddílem nic společného. Na závěr bych chtěl všem zástupcům oddílů k dnešní volbě vzkázat – volte s rozmyslem!