Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Tachov se sešel na zasedání v pondělí 23. července  v Tachově.

Výkonný výbor schválil:
– listinu rozhodčích pro podzim 2012, předloženou KR:
Ardeleanu Petr, Kožár Ondřej, Štrincl Pavel, Burda Miloš, Ďugel Pavol, Hromka Pavel, Mezera Tomáš, Sirový Václav, Šichevičová Michaela, Šlapák František, Štrincl Petr, Ulrych Josef, Valenta Martin, Vocelka Milan, Ardeleanu Aurel, Bizoň Tomáš, Černý Tomáš, Friedenberger Karel,  Friedenberger Robert, Hanilec Přemysl, Hepfelová Kateřina, Hudcová Markéta, Lhotka Jindřich, Lhotková Veronika, Líbenek Jakub, Loukota Petr, Majerčík Jaroslav, Novák Karel, Novotný Karel, Pešek Jiří, Rut Jaroslav, Šneberk Martin, Šujan Pavel, Vávra Tomáš, Volák Vítězslav, Voráček Josef, Vrbský Milan.

VV bere na vědomí:
– omluvenky rozhodčích, které byly zaslány na adresu OFS Tachov
VV jmenoval předsedy komisí:
– Ludvík Jüthner (sportovně – technická)
– Vítězslav Volák (rozhodčích)

VV rozhodl:
– svolat na pátek 3. srpna v 18.00 hodin do sportovní haly v Tachově aktiv fotbalových oddílů. VV žádá kluby a oddíly o účast statutárního zástupce (předseda, místopředseda, případně sekretář). Programem aktivu bude řešení aktuálních problémů před zahájením nového soutěžního ročníku.
VV se rozhodl reagovat na tvrzení uvedená v „Otevřeném dopisu":
1) Pana Fialu zvolil (nebyl vybrán předsedou) za místopředsedu výkonný výbor jako zástupce Stříbrska, protože předseda je z Tachova. Po odstoupení p. Fialy z funkce z pracovních důvodů byl místopředsedou zvolen další zástupce Stříbrska, pan Trhlík.

2) Obsazení jednotlivých komisí OFS není problémem jen tohoto výkonného výboru. Je to problém dlouhodobý, funkcionáři klubů nemají zájem v komisích pracovat. Po odstoupení předsedy DK p. Bydžovského z rodinných důvodů se VV obrátil na svého předsedu, protože jiný kandidát nebyl a p. Přibyl má s prací v disciplinárních komisích zkušenosti.

3) Rozhodnutí o úpravě začátků utkání pro soutěžní ročník 2009/2010 vyplynulo ze žádosti komise rozhodčích na jaře 2009 (předseda KR M.Vocelka, členové P. Ďugel, J. Lhotka…). Důvodem byl nedostatek rozhodčích. STK a následně VV žádosti komise rozhodčích vyhověl – nyní je toto rozhodnutí ze strany rozhodčích kritizováno. Někdo si to zřejmě nepamatuje nebo ztratil paměť.

4) S předsedou KR PKFS panem Mareškou jednal V. Přibyl z pověření VV – konzultoval s ním jména některých rozhodčích, kteří byli na listině rozhodčích PKFS. Tam byli zařazeni na návrh KR OFS Tachov, ovšem bez souhlasu VV OFS Tachov, čili neoprávněně (Soubor předpisů FAČR – Licenční řád pro rozhodčí fotbalu, čl. 6)

5) Těmi „pozitivy" v dopise jsou zřejmě myšleny některé změny v soutěžích, které provedl současný VV. Střídavé starty se uplatnily již za předsedy pana Svobody, baráže jsme převzali od kraje a střelba pokutových kopů při remíze, kterou naopak převzal kraj od nás, byl nápad člena VV pana Vladimíra Turka. Dále bylo zvýšeno cestovné pro rozhodčí na 5,-Kč/km, povinnost hlásit výsledek utkání byla z klubů převedena na rozhodčí. V OP seniorů byla zkrácena doba hry a zavedeno hokejové střídání.

6) Od prvního zasedání VV v roce 2008 byla dobrovolným fotbalovým funkcionářům, o kterých se v dopise také hovoří, i veřejnosti nabízena možnost účasti na zasedáních VV, včetně možnosti přicházet s nápady a podněty na vylepšení soutěží. Tato možnost však, až na výjimky, není využívána. ⋌