Fotbalisté v okrese mají odehráno šest jarních kol a tak je čas na menší bilancování. Už před zahájením druhé poloviny soutěže musely oddíly „vstřebat" některé změny z kuchyně Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a řešit své organizační náležitosti. O financích, nastolených změnách a samotném průběhu soutěží na Tachovsku si Deník povídal s tím nejpovolanějším, předsedou Okresního fotbalového svazu Tachov Václavem Přibylem.


Jak se kluby vyrovnávají s placením členských příspěvků FAČR?
Domnívám se, že drtivá většina klubů v našem okrese má své členy přihlášeny dle pokynů FAČR a zaplaceny i poplatky. Samozřejmě tato situace vyvolala spoustu dotazů, hlavně k členským poplatkům v roce 2013, které za mládež na rok činí 100 korun a za dospělé 200 korun.


Jak bude z touto vybranou částkou ze strany nejvyššího fotbalového orgánu naloženo?
Z této částky by dvacet procent mělo zůstat na FAČR a osmedesát procent by se mělo vrátit zpět klubům. Samozřejmě vrácená částka do klubů by měla být větší, protože I. a II. liga, ČFL, divize, by neměli dostat nic, i když příspěvky platí také. Dnes neumím říct o kolik přijde do klubů víc finančních prostředků. Proto bych s hodnocením počkal do roku 2014, kdy se vrátí první finanční prostředky.

Ze soutěže žáků se odhlásilo další družstvo, Sparta Dlouhý Újezd. Co je důvodem těchto rozhodnutí a dělá něco svaz, aby úbytek mládežnických družstev nebyl ještě větší?
Ano, to je pravda. Družstvo žáků Sparty bylo pro jarní soutěž odhlášeno, protože není dostatek dětí v této věkové kategorii. Touto otázkou se zabýval na svém zasedání výkonný výbor. S většiny klubů přichází návrhy, abychom zrušili povinnost mít ve druhé třídě jedno mládežnické družstvo a hlavně, když ho klub nemá, aby zanikla povinnost zaplatit poplatek. Výkonný výbor tomuto požadavku nevyhověl a povinnost mít v nejvyšší okresní soutěži mládežnický tým zachoval.

Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?
Domníváme se, že pokud by oddíly neměly nad sebou nějakou nutnost mít tuto povinnost, tak by úbytek mládeže byl ještě mnohem větší. Nechci sahat klubům do svědomí, ale pravděpodobně by u některých z nich zvítězila pohodlnost. Takto je alespoň trochu tlačíme k tomu, aby měla mládežnická družstva. Bohužel, děti, které budou chtít na vesnicích a ve městech hrát fotbal, klubům určitě nezajistíme…
… Můžu ale slíbit, že vytvoříme motivační a materiální podmínky pro trenéry, kteří se o malé fotbalisty starají.

Optimální stav není ani u rozhodčích. Jaká je situace?
Myslím, že není tak hrozná a podle informace předsedy komise rozhodčích A. Ardelána má pro jarní část tři nové rozhodčí. Daří se nám obsazovat všechna utkání rozhodčími v naších soutěžích. Velmi pozitivně hodnotím výměnu rozhodčích s německým fotbalovým svazem. Podle mého osobního názoru, který jsem získal při návštěvách fotbalových utkání, nám spíše u některých chybí kvalita.

Přesto, máte připravený nějaký „katastrofický' scénář, kdyby počet rozhodčích klesal a oni nepokryli všechny soutěže?
O takovém scénáři jsem zatím nepřemýšlel a věřím, že k němu nedojde. Na každém zasedání se otázkou rozhodčích zabývá i výkonný výbor. V současné době jednáme s německým fotbalovým svazem zda by nebyla možná výpomoc jejich rozhodčích, tam jich mají dostatek. Tady jsou ale největší překážkou finance. A také věřím, že i kluby dostanou rozum a ze svých řad vyberou nové rozhodčí. Chtěl bych tímto apelovat na bývalé či aktivní hráče, aby rozšířili řady rozhodčích.

Finanční podpora ze strany nejvyššího orgánu určitě není podle vašich představ. Má svaz vyřešené fungování sekretariátu?
Podle posledních informaci z vedení FAČR, bychom na provoz sekretariátu pro letošní rok měli dostat finanční prostředky. Mohu říci, že servis pro oddíly bude stejný jako v letech předešlých.

Máte před sebou poslední rok před volbami do orgánů OFS Tachov. Můžete dnes říct, jak se vám zatím podařilo naplnit představy, které jste měl po svém zvolení?
Domnívám se, že nejenom mne, ale i všem členům výkonného výboru a odborných komisí podařil kus dobré práce. Něco se povedlo, něco méně. Mám ale za to, že tato otázka je spíše pro oddíly jak volební období hodnotí. Já osobně si myslel, že kluby budou mít větší zájem podílet se na řízení fotbalu v našem okrese a to zejména v odborných komisích. Tohle je věc, která se mi nepodařila a mrzí mě.


Do jarní soutěže se rapidně změnilo složení disciplinární komise. Jejím předsedou jste vy, což bylo pro mnohé překvapení. Co vás k tomu vedlo?
Ano, jsem předsedou, bohužel, jiná možnost nebyla. Pět měsíců jsem jednal a přemlouval spousty lidí kolem fotbalu, kteří mají na hřištích mnoho podnětných rad jak to dělat lépe. Sednout si ale do odborné komise a vzít na sebe odpovědnost nechtěl bohužel nikdo. Komise je doplněna o dva členy. Jedním jsem já a druhým Pavel Štrincl, který je i členem komise rozhodčích. Vidím v tom přínos pro naše soutěže, zejména v tom, že bude lepší komunikace mezi oběma komisemi. Činnost předešlé komise byla výborná, ale bohužel dva členové ji opustili na vlastní žádost a my se budeme snažit navázat na jejich dobrou práci.

Jak byste hodnotil její dosavadní účinkování co se týče vnitřního uspořádání tak i vně směrem k trestaným hráčům?
Podle prvních zasedání mohu říct, že komise funguje perfektně. Co se týče samotných verdiktů, tak všechny byly v souladu s disciplinárním řádem a pokračujeme v nastoleném trendu komise minulé. Žádné rozdíly a protěžování jakýchkoliv oddílů, to by byla cesta do pekel.

Můžete prozradit, zda budete kandidovat i v dalším období?
Zabývám se kandidaturou velice zodpovědně a zvažuji všechna pro i samozřejmě proti, ale nezáleží pouze na mém rozhodnutí. Návrh musí podat fotbalové kluby. Pokud přijde z jejich řad návrh, jsem připraven kandidovat a udělám vše, abych je nezklamal.

Jak hodnotíte chování hráčů, funkcionářů a diváků?
Určitě nevybočuje z norem. Občas někde vzplanou emoce, jak mezi hráči, tak mezi funkcionáři a ani diváci nezůstávají pozadu. Samozřejmě, některé incidenty skončily na disciplinární komisi, která pak musela vynést tresty. Ne vždy je postižená strana přijala s nadšením. Když jsem si prošel rozhodnutí komise, je asi třicet procent trestů za nedovolené zákroky a zbytek za hrubé urážky arbitrů, protihráčů a diváků. Což samo o sobě vypovídá o tom, jak se někteří z nás na fotbalových hřištích chovají.