Návrh předsedy krajského fotbalového svazu ve Zlíně Vlastimila Hrubčíka na navýšení odměn rozhodčích na všech úrovních je od samého zveřejnění hodně diskutovaný. K tomuto tématu a nejen k němu si Deník povídal s jedním nejpovolanějších, předsedou komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu Tachov Aurelem Ardeleanu.

Uvítal byste schválení tohoto návrhu na zvýšení odměn rozhodčím? Určitě si nemyslím, že by zvýšení odměn zlepšilo výkonnost rozhodčích. Asi překvapím své kolegy, ale podle mého názoru by výše odměn měla zůstat v dohledné době zachována.

Takže si nemyslíte, že v případě jeho schválení by to nepřivedlo více nových rozhodčích? Zvýšení odměn nepřitáhne více rozhodčích. Je to jen názor některých lidí, že rozhodčí pískají kvůli penězům.

Při případném navýšení byste třeba měl větší možnost potrestat rozhodčí například finanční pokutou. Jak to vidíte? V případě navýšení odměn se dá určitě potrestat rozhodčího vyšší pokutou, ale to bych neviděl jako důvod pro úpravu odměn.

Na rozhodčí by ale mohly být kladeny větší nároky a ti by si museli uvědomit, že se od nich očekává kvalitní výkon, nebo to tak nevnímáte? Určitě by se na ně kladly vyšší nároky, ale právě tady vidím další úskalí. O tom můžeme mluvit možná v lize, ale ne v okresních soutěžích. Nevím, zda by to všichni zvládli.

Trochu z jiného soudku. Fotbalové jaro se blíží. Jak se na něj připravují rozhodčí z Tachovska? Hrají se dva turnaje, kam jsou naši rozhodčí delegováni. Dále rozhodují přípravná utkání a 13. března je v Lomu od 9 hodin čeká předjarní seminář, kam jsou také pozváni zástupci klubů z okresu, aby se „vyškolili“ na oddílového arbitra.