Galerie: Děti prožily v tachovské knihovně Noc s Andersenem.