Galerie: Dobové noviny a snímky

Příjezd německých vojsk do Plzně 15. března 1939 Protičeská propaganda se postupně stupňovala. Dne 14. března 1939 byl uveřejněn na titulní stránce článek o událostech v Brně, který byl uveden slovy o tom, že „Maska Čechů byla odložena“ a ukazuje se jejich pravá tvář. Otevřeně se hovořilo o krizi. Z kroniky České menšinové školy v Tachově. Příjezd německých vojsk do Plzně 15. března 1939 Příjezd německých vojsk do Plzně 15. března 1939 Příjezd německých vojsk do Plzně 15. března 1939 Materiály z archivu města Plzně. Materiály z archivu města Plzně. Materiály z archivu města Plzně. Příjezd německých vojsk do Plzně 15. března 1939 Materiály z archivu města Plzně. Již od začátku března se očekával konec Druhé republiky, jak ukazuje i článek s názvem Die letzten Tage in der Tschecho-Slovawei (Poslední dny v Česko-Slovensku), který vycházel na pokračování Naopak naděje místní vkládaly do Velkoněmecké říše (15. března 1939). Stejně tak podaly zprávu o výsledcích jednání v Berlíně. „Das Reich nimmt Böhmen und Mähren unter seinem Schutz“ (Říše vezme Čechy a Moravu pod svou ochranu). O vstupu německých vojenských jednotek informovaly chebské noviny již 16. března 1939. Velkou událost i pro Chebské samozřejmě představoval Hitlerův triumf na Pražském hradě. Stránky místního tisku začaly zaplňovat zprávy o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava (18. března 1939). Mapy uveřejněné v Egerer Zeitung ukazující rozsah Velkoněmecké říše po připojení Protektorátu Čechy a Morava (19. března 1939).