Galerie: Představili výsledky výskytu populace tetřeva hlušce