Galerie: Sbírka rodinného muzea Duchmaus čítá na 40 tisíc exponátů.