Sbor dobrovolných hasičů ve Skapcích byl znovu obnoven po odsunu sudetských Němců v roce 1946. Ve sboru tehdy byly téměř všichni občané obce.

Členská základna má k dnešnímu dni 26 členů, z toho 10 členů zásahové jednotky.

Starostou SDH Skapce je Josef Málek st., veliteli jsou Karel Šefl ml. a Jakub Vozabule. „Máme ve sboru pár mladých členů, ale těch není nikdy dost,“ řekl nám starosta obce Marian Mečár.

Sbor má k dispozici motorovou stříkačku PS12 s veškerým vybavením. V letošním roce obdrželo pět členů zásahové jednotky nové kompletní obleky.

Členové zásahové jednotky jsou několikrát ročně školeni velitelem jednotky. Pravidelně cvičí s technikou.

„Sbor v obci organizuje kulturní akce a vypomáhá při údržbě obecních nemovitostí a veřejných prostranství. V letošním roce odpracovali odhadem 1000 hodin ve prospěch obce,“ řekl nám starosta obce Marian Mečár.