Velitelem zásahové jednotky SDH Trpísty je Stanislav Kazík. „Máme dvě hasičské stříkačky, které taháme za traktorem. První je plně funkční, ale nedosáhneme s ní od zdroje vody ke všem stavením v obci. Proto jsme pořídili ještě jednu, silnější stříkačku. Když vodu potáhneme od zdroje vody kombinací obou stříkaček, dosáhneme i k poslednímu stavení v obci. Nově pořízenou hasičskou stříkačku je ale třeba opravit. Náhradní díly určené k opravě nám přislíbila pořídit obec Trpísty. Do příštího roku by měla být nová hasičská stříkačka plně funkční,“ řekl Deníku velitel jednotky SDH Trpísty Stanislav Kazík.

„Členové SDH Trpísty pomáhají při různých akcích pořádaných jak obcí Trpísty, tak například sportovním oddílem v Trpístech. Naši dobrovolní hasiči, mimo své běžné povinnosti, zvládají například čištění kanalizačního potrubí v obci, nebo organizují různé soutěže na oslavu Mezinárodního dne dětí,“ dodal Kazík.

V příštím roce plánují trpistští dobrovolní hasiči uspořádat soustředění u Úterského potoka. „Většina členů našeho sboru pracuje v zemědělství, jejich pracovní doba je tedy i o sobotách a nedělích. Nemáme proto mnoho příležitostí, při kterých se sejde kompletně celý sbor. Na soustředění chceme vyzkoušet novou stříkačku a její dosah, ale především to bude příležitost, při které bude cvičit celý sbor pohromadě. Lépe se sehraje celá zásahová jednotka a určitě bude i legrace, “ řekl nám Stanislav Kazík.

Sbor dobrovolných hasičů v Trpístech zasahoval již při několika požárech. „Noc a den jsme hlídali požářiště po požáru stohu sena u lesa, ve službě se nás vystřídalo několik. Profesionální hasiči ze Stříbra, dobrovolní hasiči ze Stříbra a z Pernarce požár uhasili a potom nám požářiště nechali na starost až do úplného dohašení požáru. Dále jsme zasahovali při požáru kravína v Trpístech, při požáru transformátoru a čerpali jsme vodu ze sklepení rodinných domů po povodni,“ dodává Kazík.

V Trpístech nemají o členství u dobrovolných hasičů mladí lidé zájem „Ti úplně mladí nám ve sboru chybí. Potřebujeme, aby se k nám někdo z mládeže přidal. V opačném případě tady po nás nebude nikdo, kdo by měl k hasičům a jejich činnosti v obci nějaký vztah a pokračoval by v naší práci,“ dodal Kazík.

„Na soustředění se těším, jsem zvědavý, jak všechno zvládneme a kolik našich členů se na soustředění u Úterského potoka příští jaro sejde. Jsem rád, že naše vedení chce uspořádat tuto akci, na které budeme mít možnost stmelit naši zásahovou jednotku a vyzkoušet si tak práci v terénu a nejen na cvičišti nebo v hasičské zbrojnici,,“ řekl nám jeden z členů SDH Trpísty Jiří Dvořák.

Kozlův hasičský počin

Po výroční schůzi dobrovolných hasičů v Trpístech v roce 2007, která se neobešla bez tradičního občerstvení, se členové SDH vydali do svých domovů, když je o půlnoci vzbudilo klepání na okno. Byl jim ohlášen požár kravína v obci. Požár uhasili profesionální hasiči ze Stříbra společně s dobrovolnými hasiči ze Stříbra a Pernarce. Členové SDH Trpísty pomáhali čerpat vodu a dohasit požár.