Novodobá historie sboru se začala datovat k roku 1946, u zrodu tehdejšího sboru stáli Josef Král a Adolf Rataj.

Na předválečnou činnost hasičského spolku, složeného z německého obyvatelstva vesnice, současný sbor navázat nemůže. „Nemáme žádné dokumenty, kterými bychom mohli existenci sboru ve Zhoři před válkou dokázat, tak bereme jako založení rok 1946,“ řekl Deníku současný velitel sboru Karel Starý.

Zhořští hasiči se scházejí v nové hasičárně, která byla otevřena k šedesátinám sboru v roce 2006. Je to prý už čtvrtá hasičárna od poválečného obnovení činnosti, ale podle hasičů konečně důstojná a moderně zařízená.

„Sbor po válce začínal s koňmi taženou stříkačkou, pak přešel na motorovou a od roku 1972 máme přívěsný vůz s kompletním vybavením a dvanáctku stříkačku. Slouží nám dodnes, pečujeme o ni a staráme se o ni,“ uvedl Karel Starý s tím, že sbor získal v roce 1981 stříkačku za traktor.

Stříkačka ze sedmdesátých let ale není jediným veteránem, o který se zhořští hasiči starají. Před čtyřmi roky získali Škodu 1203 z roku 1970, speciálně upravenou pro potřeby hasičů. „Sloužila v Chodském Újezdu, předtím v Boru. My jsme ji zachránili před šrotem a kompletně ji zrenovovali. Kromě motoru má vše originální,“ řekl velitel sboru.

„A je to unikát, v České republice jsou jen čtyři tyto vozy,“ dodal starosta sboru Petr Starý. „Říkáme jí Babička, ale kromě dvanáctsettrojky tu máme ještě jednu babičku, a tou je stříkačka Liat 706 z roku 1971. Tu jsme před měsícem koupili od černošínských hasičů a připravujeme ji na kompletní repasi,“ dodal.

S renovovanou Škodou 1203 jezdí sbor ze Zhoře také třeba na poutě , slavnosti či výstavy hasičské techniky.

Sbor byl desetiletí velice aktivní a prakticky zajišťoval společenský život v obci. V roce 1989 však podle velitele nastal útlum, který trval téměř deset let. „V polovině pak při jednom požáru přímo v obci, kousek od hasičárny, selhal lidský faktor a dokonce se začalo uvažovat o rozpuštění sboru. Ale v roce 1998 začal tehdejší starosta hasičů Jaroslav Šťourač stavět sbor nový a myslím, že od té doby zase fungujeme tak, jak bychom měli,“ vyjádřil se Starý.

V současné době má sbor 21 členů, chybí však mládež. Zásahová jednotka je páté kategorie, tedy JPO5. „Jednotka má deset členů a máme slušné, dá se říct nadstandardní vybavení,“ uvedl Karel Starý s tím, že vylepšit vybavenost hasičárny je jeden ze základů, o který se sbor snaží. Proto má také lezecké vybavení, elektrocentrálu, motorovou pilu a další. „Pro obec děláme různé brigády a vybavení proto využijeme,“ dodal velitel.

Kromě brigád zajišťují hasiči znovu společenský život v obci, pořádají dětské dny, mikulášské nadílky, májky a další akce.

„Naši činnost si ale nedokážeme představit bez podpory sponzorů. Pokud můžeme, rádi bychom jim touto cestou za podporu poděkovali,“ vyjádřil se starosta sboru Petr Starý.

Kozlův hasičský počin

„V sedmdesátých letech se jednotka dobrovolných hasičů ze Zhoře vyznamenala při požáru hospodářského objektu v Telicích. Na místě byla jako první a pomohla tehdy zachránit hodně dobytka a nemovitého majetku,“ informoval Deník velitel SDH Zhoř Karel Starý.