Historie do roku 1945

Podnět k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Sedlišti dalo 12 požáru, které v období 1864 – 1880 spálily 14 domů a 25 stodol.

V létě 1882 schválila obecní rada finanční prostředky na výstroj 40 hasičů a 26. listopadu 1882 byl slaven vlastní den založení s bohoslužbou a slavnostní schůzí v tehdejším radničním šenku. Za náčelníka byl obcí jmenován bývalý dělostřelec Franz Schmidt.

Další rozvoj spolku byl podstatně ovlivněn příchodem učitele Georga Geberta v dubnu 1884. Po dvouletém působení prvního náčelníka byl zvolen 22letý učitel mládeže novým velitelem, kde v této funkci pracoval dalších 51 let. Pořádáním slavností, sbírek, darů, členskými příspěvky a náborem podporujících členů, byl vytvořen finanční základ. S novým náčelníkem přišly velké plány a úkoly: stavba hasičské zbrojnice, pořízení nových přístrojů, sestavení vlastní hasičské hudby, založení příspěvkové pokladny s vlastním statutem. Aktivním členům měla být vyplácena denní nemocenská v případě nemoci a příspěvek na pohřeb v případě smrti.

Už v roce 1896 platilo Staré Sedliště za vzorovou záštitu, dobře připravenou k zásahu.

Propuknutí 1. světové války bylo pro všechny překvapením. Už při prvním dni mobilizace narukovalo 11 členů spolku, v průběhu pěti válečných let se rozrostl jejich počet na 35, z toho 5 padlo.

Obrovský pokrok po válce znamenalo pořízení dvoukolové stříkačky. Ta byla obdivována při velkém požáru v Maršových Chodech, když hasila čtyřmi proudy s dostřikem 20 metrů.

Padesátileté výročí od založení v červnu 1932 se konalo už podle osvědčených slavnostních pořádků: buzení trumpetami, uvítání 32 sousedních sborů s 275 členy, mše pod širým nebem na návsi s páterem Reginkem.

Podobně velká oslava byla uspořádána o dva roky později v listopadu 1934 k padesá­tiletému služebnímu výročí velitele.

V roce 1936 nastoupila nová generace velení a velitelem byl zvolen Emmerich Gebert.

Teprve na přelomu let 1937/38 vytáhl sbor k požáru mimo obec motorizovaně s nákladním autem bratří Locklových.

Za své existence vyjeli hasiči ke 183 zásahům, naposledy 22. dubna 1945 k velkému požáru do Ellhotten. 247 mužů poskytovalo spolku své služby 63 let, 86 podporujících členů, z toho 8 žen, poskytlo finanční příspěvky.

Vedle mnoha jiných muselo 26 členů spolku ve věku od 65 do 85 let přijmout životní úděl odsunu.

Poválečná historie

Sbor odsunem německého obyvatelstva prakticky zanikl. Ale ne na dlouho. Nový sbor složený s nových osídlenců vznikl hned koncem roku 1945.

„Kroniky z poválečného období, ani jiné záznamy ale nemám, nedochovaly se,“ řekl nám současný starosta Sboru dobrovolných hasičů Staré Sedliště Jiří Vacek.

„Hasiči ale začali fungovat hned koncem roku 1945 a navázali vlastně na činnost německého sboru. V poválečných desetiletích se pořádaly a pořádají různé soutěže a vyjíždělo se i k požárům,“ doplnil Vacek s tím, že například brzy po válce čekala sedlišťský sbor velká zkouška při rozsáhlém požáru ve Velkém Rapotíně, kdy vyhořela značná část vesnice.

„Z významných osobností posledních desetiletí bych rád připomněl Ondřeje Potočného, který byl dlouholetým velitelem sboru a stal se i okresním velitelem dobrovolných hasičů. Na jeho počest pořádáme v létě memoriál v požárním útoku, letos to byl pátý ročník,“ dodal Jiří Vacek.

Sbor ve Starém Sedlišti má v současné době 46 členů, včetně dětí a žen. Dospělí i děti mají založené družstvo pro požární sport a loni bylo založeno také družstvo žen. Sbor má zásahovou jednotku páté kategorie.

Kozlův hasičský počin

„Vzpomínám si například na požár rodinného domku z 15. dubna 2005. Zasahovali jsme u něj společně s profesionálními hasiči z Tachova. Dům sousedil se dvěma dalšími objekty, a tak naše zásahová jednotka zajišťovala, aby se požár nerozšířil na tyto dva objekty. Zásahu se zúčastnilo osm členů naší jednotky. Protože požár vypukl ve všední den dopoledne, museli ti, kteří zasahovali, přijít nebo přijet ze svých zaměstnání,“ popsal nám starosta Sboru dobrovolných hasičů Staré Sedliště Jiří Vacek.