Letošní rok byl svou osmičkou na konci pro Českou republiku historicky velice významný především vzhledem k událostem let 1918, 1938, 1948 a 1968. Dalším neméně důležitým letopočtem je rok 1908, kdy v podzimních měsících oficiálně vznikl a orgány monarchie byl uznán český hokejový svaz, který se záhy stal i zakládajícím členem Mezinárodní federace ledního hokeje IIHF. Vniklo tak hnutí sportu, který v zahraničí vždy náš stát výborně reprezentoval a do současnosti je naší neúspěšnější kolektivní hrou.

Při letošním výročí 100 let českého hokeje proběhlo několik oslav na celorepublikové úrovni včetně oficiální akce v pražské O2 Aréně s utkáním Česko – Slovensko a utkáním hvězd. Při této příležitosti bylo vyznamenáno mnoho osobností ledního hokeje. Dalším zajímavým projektem je výstava v Národním muzeu, která se průřezově věnuje historii nejrychlejšího kolektivního sportu v České republice.

Pražské ústředí si samozřejmě uvědomuje, že náš sport se buduje už od okresních svazů a proto bylo i povinností krajských svazů ledního hokeje vyznamenat osobnosti v minulosti a současnosti důležité pro krajský a okresní hokej. Po důkladné debatě při zasedáních výkonného výboru Krajského svazu ledního hokeje Plzeňského kraje byla sestavena listina osobností, které se zasloužily značnou měrou o rozvoj ledního hokeje.

V pátek 19. prosince bylo mou příjemnou povinností poděkovat a předat dar za mnohaletou práci panu Karlu Fillingerovi z Trnové. Pan Fillinger se začínal s ledním hokejem seznamovat jako žák v Manětíně. Dorostenecký věk a část dospělosti působil v jižních Čechách, kde nastupoval za celek Třeboně. Po přesídlení na Tachovsko hrál dlouhá léta za Bor a svou hráčskou kariéru zakončil v Tatranu Přimda.

Možná významnější byla činnost rozhodčího. Karel Fillinger dlouhá léta působil jako rozhodčí v 2. lize, která byla v té době druhou nejvyšší soutěží, extraliga neexistovala. Také řídil krajské soutěže, v současnosti již působí pouze v okresních soutěžích na Tachovsku. Po ukončení aktivní hráčské kariéry byl také dlouhá léta funkcionářem svazových orgánů.

Karel Fillinger dal lednímu hokeji mnoho a dle jeho tvrzení byl a je náš sport stále nedílnou součástí jeho života. Nezbývá než přát si, aby i v dnešní době mnoha změn, shonu a různých povinností bylo mnoho dalších Fillingerů, kteří budou lednímu hokeji tolik prospěšní a oddaní.

Robin Šín, předseda, Krajského svazu ledního hokeje Plzeňského kraje