close Počet případů šikany na tisíc žáků základních škol v jednotlivých okresech. info Zdroj: se svolením ČŠI zoom_in Počet případů šikany na tisíc žáků základních škol v jednotlivých okresech. Otřesný případ dlouhodobé šikany, který měl mít navíc sexuální podtext, řeší policisté v Základní škole Blovice na jihu Plzeňska. Podle místních to není na této škole za poslední roky jediný případ. Česká školní inspekce (ČŠI) Deníku potvrdila, že v ZŠ Blovice řešila jednu stížnost už koncem loňského roku a letos obdržela další dva podněty, jimiž se stále zabývá. Nejde ale jen o blovickou základku. Podle loňské zprávy ČŠI byla šikana zaznamenána za poslední tři roky na více než polovině základních škol v republice. V západních Čechách je situace nejhorší na Domažlicku a Sokolovsku, naopak nejmenší problém s ní mají školy v Karlových Varech a poté v Plzni, na Plzni-severu a na Klatovsku.

Základní škola v Blovicích, kde policie prověřuje dlouhodobou sexuální šikanu jedné ze žákyň. | Video: Deník/Milan Kilián

„V tuto chvíli mohu sdělit s ohledem na probíhající prověřování, a také s ohledem na věk zainteresovaných, že se policisté zabývají tímto nám oznámeným případem, ke kterému došlo na jedné ze základních škol na jižním Plzeňsku. Policisté prověřují veškeré skutečnosti případu a jsme v kontaktu s konkrétní školou, školními orgány a dalšími dotčenými orgány,“ řekla Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová. Bližší informace neuvedla, pouze připomněla, že policisté na této i dalších školách v Plzeňském kraji dlouhodobě pořádají preventivní přednášky pro žáky, a to s důrazem na aktuální problémy ve společnosti.

Podle informovaného zdroje Deníku byla obětí šikany, kterou se policie aktuálně zabývá, dívka, jíž je nyní třináct let. Pachatelů z řad dalších školáků bylo více, jejich počet kriminalisté stále zjišťují. Šlo o šikanu se sexuálním podtextem a dle našich zjištění si ji dotyční měli natáčet. Dívka, jejíž utrpení podle nepotvrzených informací trvalo dva roky, má psychické následky. Podrobnosti s ohledem na citlivost případu redakce nebude uvádět.

close Typy násilného chování a šikany ve škole. info Zdroj: se svolením ČŠI zoom_in Typy násilného chování a šikany ve škole.

Žáci školy, s nimiž Deník hovořil, tvrdí, že nejde o první případ šikany v tomto zařízení. „Jsou to dva roky, co se jedna parta chovala tak, že ji po skončení sedmé třídy museli učitelé rozdělit do dvou osmiček. Situace se pak trochu zlepšila, ale ideální to není,“ řekl Deníku jeden z chlapců a další dodal, že jde ale o jinou skupinku, než šikanovala zmíněnou dívku. „Leccos jsme slyšeli, ale co přesně se stalo, nevíme, nikdo z učitelů nám nic neřekl, asi se o tom nesmí mluvit,“ uvedl školák. Třetí z party přiznal, že když byl mladší, byl na škole také obětí šikany. „Posmívali se mi a podobně,“ svěřil se. I rodiče školáků na sociálních sítích tvrdí, že šikana je na škole dlouhodobější problém, který se podle nich dostatečně neřešil.

Vyjádření školy se Deníku vzhledem k jarním prázdninám nepodařilo získat. Za město, které je zřizovatelem základní školy, se k věci vyjádřil tajemník Václav Kybic. „K tomuto případu nemám žádné detailní informace, ale i kdybych je měl, jsou nezveřejnitelné, neboť věc je v šetření Policie České republiky a navíc jde o nezletilé,“ řekl. Potvrdil ale, že možnou šikanou na základní škole se vedení Blovic zabývalo již předtím, než policie začala šetřit tento konkrétní případ. „Na nedávném zastupitelstvu někteří zastupitelé tvrdili, že na škole dochází k šikaně. Šlo ale o obecné informace, nikdo ani nenavrhl žádné usnesení, ani se nehlasovalo. A na minulé radě se projednávala jedna žákyně, kdy její matka oznámila šikanu na Českou školní inspekci. Nic ale nebylo potvrzeno. To ale šlo o jiný případ, než se řeší nyní,“ prohlásil Kybic.

To, že ČŠI v Blovicích řešila před odhalením tohoto případu jiný, potvrdil Deníku i náměstek ústředního školního inspektora ČŠI Karel Kovář. „Na ZŠ Blovice proběhla komplexní inspekční činnost na podzim 2022, dále proběhlo šetření stížnosti koncem roku 2023 a v roce 2024 eviduje ČŠI dva další podněty, které nyní prošetřuje,“ zbilancoval Kovář s tím, že výstup z prošetření stížnosti je vždy předán zřizovateli školy, který je kompetentní k jejímu vyřízení, a dále škole i stěžovateli. „Škola vždy v případě, že jsou podnět či stížnost prošetřeny jako důvodné, musí přijmout adekvátní opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Taktéž opatření vzhledem ke škole přijímá i zřizovatel, který školu či školské zařízení zřizuje,“ konstatoval Kovář a dodal: „Pro úplnost sdělujeme, že všechny podněty na ZŠ Blovice uvádějí problémy rizikového chování žáků, což nemusí být jen šikana, ale např. i agresivní projevy chování jednotlivce vůči slabším.“

Právě ČŠI vloni publikovala rozsáhlou zprávu, v níž se zabývala rizikovým chováním žáků základních a středních škol. V ní mimo jiné konstatovala, že z tematického šetření vyplývá, že na 57 % základních škol se vyskytly v posledních třech letech případy šikany vůči žákům, což je nárůst oproti obdobnému šetření z roku 2015/2016. Šikanováni jsou ale nejen žáci. „Především verbální podobu šikany nebo pasivní agresi vůči učiteli řešilo v tomto období 7 % škol, i v tomto případě jde o mírný nárůst ve srovnání s předchozím obdobím, kdy byly tyto problémy zaznamenány jen na jednotkách škol,“ uvedla ČŠI.

Pro identifikaci stadií šikany se dlouhodobě používá metodika dle Koláře:

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem.

1. stádium = Zrod ostrakismu

 • mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře → je neoblíben a není uznáván
 • ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod.
 • ttato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje

2. stadium = Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

 • v zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod
 • spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity (např. z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem) nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje
 • manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese

3. stadium = Vytvoření jádra - KLÍČOVÝ MOMENT!

 • vytváří se skupina agresorů, úderné jádro
 • tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky (nikoliv již pouze náhodně) šikanovat nejvhodnější oběti
 • v počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování → jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“

4. stadium = Většina přijímá normy

 • normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem
 • u členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům
 • i mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení

5. stadium = Totalita neboli dokonalá šikana

 • násilí jako normu přijímají všichni členové třídy
 • šikanování se stává skupinovým programem → nastává éra „vykořisťování“
 • žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí „otrokáře“ (mají všechna práva) a „otroky“ (nemají žádná práva)

Zdroj: Michal Kolář